Afvalwijzer

DEZE API BEVAT NOG TESTDATA. Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

Endpoints

Tabellen

Afvalwijzer

DEZE API BEVAT NOG TESTDATA. Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
straatnaam String Naam van de openbare ruimte
huisnummer Integer Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
huisletter String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken
huisnummertoevoeging String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter
postcode String De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters
woonplaatsnaam String Officiële naam woonplaats
statusAdres String De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, ligplaats of staanplaats waarin het betreffende object zich bevindt
gebruiksdoelWoonfunctie Boolean Voor het gebruiksdoel 'woonfunctie' is de waarde TRUE voor alle andere gebruiksdoelen is de waarde FALSE
afvalwijzerInstructie String Instructie die aangeeft hoe het afval aangeboden mag wordden
afvalwijzerBasisroutetypeId String De primaire sleutel van het basisroutetype
afvalwijzerRoutenaam String De naam van de basisroute
afvalwijzerPerXWeken String Het interval in weken waarmee deze basisroute ingepland moet worden.
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot String Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzerBuitenzettenVanaf String Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzerBuitenzettenTot String Opmerking die aangeeft tot wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking String Aanvullende opmerking over de manier van het aanbieden van het afval
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie String De frequentie waarmee het afval opgehaald wordt.
afvalwijzerFractieNaam String Het soort afval
afvalwijzerFractieCode String De code van de afvalfractie
afvalwijzerRoutetypeNaam String De naam van de basisroute
afvalwijzerOphaaldagen String De dagen waarop het afval wordt opgehaald
afvalwijzerAfvalkalenderMelding String Aanvullende informatie over afwijkende ophaaldagen
afvalwijzerAfvalkalenderVan Datetime Begindatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen
afvalwijzerAfvalkalenderTot Datetime Einddatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen
afvalwijzerBasisroutetype String Het type van de basisroute
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving String De omschrijving van het type van de basisroute
afvalwijzerBasisroutetypeCode String De code van het type van de basisroute
afvalwijzerGeometrie Point Geometrie van het type POINT van het adres in RD stelsel (epsg:28992)
afvalwijzerInstructie2 String Aanvullende ophaalinstructie
afvalwijzerOphaaldagen2 String Aanvullende informatie over de ophaaldagen
afvalwijzerWaar String Informatie over de plek waar het afval gezet mag worden.
afvalwijzerBuitenzetten String
afvalwijzerButtontekst String
afvalwijzerUrl String URL die verwijst naar externe of interne websites voor relevante informatie.
bagNummeraanduidingId String Identificatie nummeraanduiding
gbdBuurtId String Unieke identificatie van het object
gbdBuurtCode String Unieke code (hierin zie je de Stadsdeel- en Wijkcode terug)
afvalwijzerInzamelgebiedNaam String De naam van het inzamelgebied
afvalwijzerInzamelgebiedCode String De code van het inzamelgebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
statusAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoelWoonfunctie true | false Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInstructie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInstructie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInstructie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInstructie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetypeId Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetypeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetypeId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetypeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetypeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetypeId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerRoutenaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerRoutenaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerRoutenaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerRoutenaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerRoutenaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerRoutenaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerPerXWeken Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerPerXWeken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerPerXWeken[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerPerXWeken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerPerXWeken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerPerXWeken[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzettenVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzettenTot Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzettenTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzettenTot[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzettenTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzettenTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzettenTot[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerFractieNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerFractieNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerFractieNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerFractieNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerFractieNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerFractieNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerFractieCode Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerFractieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerFractieCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerFractieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerFractieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerFractieCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerRoutetypeNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerRoutetypeNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerRoutetypeNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerRoutetypeNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerRoutetypeNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerRoutetypeNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerOphaaldagen Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerOphaaldagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerOphaaldagen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerOphaaldagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerOphaaldagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerOphaaldagen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderMelding Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderVan yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderVan[gt] None Test op groter dan (>).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[lt] None Test op kleiner dan (<).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderTot[gt] None Test op groter dan (>).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetype Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetypeCode Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetypeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetypeCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetypeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetypeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetypeCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerGeometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie2 Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInstructie2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInstructie2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInstructie2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInstructie2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerOphaaldagen2 Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerOphaaldagen2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerOphaaldagen2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerOphaaldagen2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerOphaaldagen2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerOphaaldagen2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerWaar Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerWaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerWaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerWaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerWaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerWaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzetten Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzetten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzetten[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzetten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzetten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzetten[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerButtontekst Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerButtontekst[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerButtontekst[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerButtontekst[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerButtontekst[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerButtontekst[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerUrl Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerUrl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerUrl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerUrl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerUrl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerUrl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduidingId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduidingId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduidingId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduidingId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduidingId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduidingId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtId Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerInzamelgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerInzamelgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInzamelgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInzamelgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInzamelgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInzamelgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInzamelgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')