Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Afvalwijzer

DEZE API BEVAT NOG TESTDATA. Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

  • ID: afvalwijzer

  • Versie: 1.0.0

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam, Afval en Grondstoffen

  • Uitgever: Datateam Beeldschoon/BOR

  • Bronhouder: Datateam Beeldschoon/BOR

  • Versie: 1.0.0

  • Endpoints:

Tabellen


Afvalwijzer

DEZE API BEVAT NOG TESTDATA. Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

String identificatie

Unieke aanduiding van het record.

straatnaam

String

Naam van de openbare ruimte

huisnummer

Integer

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

huisletter

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken

huisnummertoevoeging

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter

postcode

String

De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters

woonplaatsnaam

String

Officiële naam woonplaats

statusAdres

String

De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, ligplaats of staanplaats waarin het betreffende object zich bevindt

gebruiksdoelWoonfunctie

Boolean

Voor het gebruiksdoel 'woonfunctie' is de waarde TRUE voor alle andere gebruiksdoelen is de waarde FALSE

afvalwijzerInstructie

String

Instructie die aangeeft hoe het afval aangeboden mag wordden

afvalwijzerBasisroutetypeId

String

De primaire sleutel van het basisroutetype

afvalwijzerRoutenaam

String

De naam van de basisroute

afvalwijzerPerXWeken

String

Het interval in weken waarmee deze basisroute ingepland moet worden.

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot

String

Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden

afvalwijzerBuitenzettenVanaf

String

Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden

afvalwijzerBuitenzettenTot

String

Opmerking die aangeeft tot wannner de afval buiten mag gezet worden

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking

String

Aanvullende opmerking over de manier van het aanbieden van het afval

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie

String

De frequentie waarmee het afval opgehaald wordt.

afvalwijzerFractieNaam

String

Het soort afval

afvalwijzerFractieCode

String

De code van de afvalfractie

afvalwijzerRoutetypeNaam

String

De naam van de basisroute

afvalwijzerOphaaldagen

String

De dagen waarop het afval wordt opgehaald

afvalwijzerAfvalkalenderMelding

String

Aanvullende informatie over afwijkende ophaaldagen

afvalwijzerAfvalkalenderVan

Datetime

Begindatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen

afvalwijzerAfvalkalenderTot

Datetime

Einddatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen

afvalwijzerBasisroutetype

String

Het type van de basisroute

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving

String

De omschrijving van het type van de basisroute

afvalwijzerBasisroutetypeCode

String

De code van het type van de basisroute

afvalwijzerGeometrie

Point

Geometrie van het type POINT van het adres in RD stelsel (epsg:28992)

afvalwijzerInstructie2

String

Aanvullende ophaalinstructie

afvalwijzerOphaaldagen2

String

Aanvullende informatie over de ophaaldagen

afvalwijzerWaar

String

Informatie over de plek waar het afval gezet mag worden.

afvalwijzerBuitenzetten

String

afvalwijzerButtontekst

String

afvalwijzerUrl

String

URL die verwijst naar externe of interne websites voor relevante informatie.

bagNummeraanduidingId

String

Identificatie nummeraanduiding

gbdBuurtId

String

Unieke identificatie van het object

gbdBuurtCodeId

String

Unieke code (hierin zie je de Stadsdeel- en Wijkcode terug)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

id[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

id[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

straatnaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

huisnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

huisnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

huisnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

huisnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

huisnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisletter[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisletter[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisletter[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisletter[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummertoevoeging=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisnummertoevoeging[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummertoevoeging[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisnummertoevoeging[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummertoevoeging[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummertoevoeging[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postcode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

woonplaatsnaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

woonplaatsnaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

woonplaatsnaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

woonplaatsnaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

woonplaatsnaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

woonplaatsnaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

statusAdres=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

statusAdres[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

statusAdres[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

statusAdres[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

statusAdres[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

statusAdres[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksdoelWoonfunctie=

true | false

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerInstructie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerInstructie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerInstructie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerInstructie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerInstructie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerInstructie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBasisroutetypeId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBasisroutetypeId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBasisroutetypeId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBasisroutetypeId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBasisroutetypeId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBasisroutetypeId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerRoutenaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerRoutenaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerRoutenaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerRoutenaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerRoutenaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerRoutenaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerPerXWeken=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerPerXWeken[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerPerXWeken[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerPerXWeken[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerPerXWeken[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerPerXWeken[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBuitenzettenVanaf=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBuitenzettenVanaf[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBuitenzettenVanaf[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBuitenzettenVanaf[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBuitenzettenVanaf[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBuitenzettenVanaf[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBuitenzettenTot=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBuitenzettenTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBuitenzettenTot[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBuitenzettenTot[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBuitenzettenTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBuitenzettenTot[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerFractieNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerFractieNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerFractieNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerFractieNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerFractieNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerFractieNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerFractieCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerFractieCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerFractieCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerFractieCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerFractieCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerFractieCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerRoutetypeNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerRoutetypeNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerRoutetypeNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerRoutetypeNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerRoutetypeNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerRoutetypeNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerOphaaldagen=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerOphaaldagen[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerOphaaldagen[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerOphaaldagen[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerOphaaldagen[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerOphaaldagen[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerAfvalkalenderMelding=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerAfvalkalenderMelding[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerAfvalkalenderMelding[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerAfvalkalenderMelding[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerAfvalkalenderMelding[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerAfvalkalenderMelding[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerAfvalkalenderVan=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerAfvalkalenderVan[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerAfvalkalenderTot=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[gt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan (>).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[gte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op groter dan of gelijk (>=).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[lt]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan (<).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[lte]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[not]=

yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerAfvalkalenderTot[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBasisroutetype=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBasisroutetype[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBasisroutetype[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBasisroutetype[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBasisroutetype[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBasisroutetype[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBasisroutetypeCode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBasisroutetypeCode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBasisroutetypeCode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBasisroutetypeCode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBasisroutetypeCode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBasisroutetypeCode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerGeometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerInstructie2=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerInstructie2[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerInstructie2[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerInstructie2[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerInstructie2[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerInstructie2[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerOphaaldagen2=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerOphaaldagen2[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerOphaaldagen2[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerOphaaldagen2[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerOphaaldagen2[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerOphaaldagen2[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerWaar=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerWaar[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerWaar[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerWaar[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerWaar[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerWaar[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerBuitenzetten=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerBuitenzetten[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerBuitenzetten[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerBuitenzetten[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerBuitenzetten[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerBuitenzetten[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerButtontekst=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerButtontekst[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerButtontekst[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerButtontekst[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerButtontekst[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerButtontekst[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

afvalwijzerUrl=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

afvalwijzerUrl[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

afvalwijzerUrl[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

afvalwijzerUrl[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

afvalwijzerUrl[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

afvalwijzerUrl[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bagNummeraanduidingId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bagNummeraanduidingId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bagNummeraanduidingId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bagNummeraanduidingId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bagNummeraanduidingId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bagNummeraanduidingId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBuurtId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBuurtId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBuurtId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBuurtId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBuurtId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBuurtId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gbdBuurtCodeId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gbdBuurtCodeId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gbdBuurtCodeId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gbdBuurtCodeId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gbdBuurtCodeId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gbdBuurtCodeId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')