Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Afvalwijzer

Overzicht van informatie voor het aanbieden van afval per fractie per adres.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
straatnaam String Naam van de openbare ruimte
huisnummer Integer Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.
huisletter String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken
huisnummertoevoeging String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter
postcode String De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters
woonplaatsnaam String Officiële naam woonplaats
statusAdres String De fase van de levenscyclus van een verblijfsobject, ligplaats of staanplaats waarin het betreffende object zich bevindt
gebruiksdoelWoonfunctie Boolean Voor het gebruiksdoel 'woonfunctie' is de waarde TRUE voor alle andere gebruiksdoelen is de waarde FALSE
afvalwijzerInstructie String Instructie die aangeeft hoe het afval aangeboden mag wordden
afvalwijzerBasisroutetypeId String De primaire sleutel van het basisroutetype
afvalwijzerRoutenaam String De naam van de basisroute
afvalwijzerPerXWeken String Het interval in weken waarmee deze basisroute ingepland moet worden.
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot String Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzerBuitenzettenVanaf String Opmerking die aangeeft wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzerBuitenzettenTot String Opmerking die aangeeft tot wannner de afval buiten mag gezet worden
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking String Aanvullende opmerking over de manier van het aanbieden van het afval
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie String De frequentie waarmee het afval opgehaald wordt.
afvalwijzerFractieNaam String Het soort afval
afvalwijzerFractieCode String De code van de afvalfractie
afvalwijzerRoutetypeNaam String De naam van de basisroute
afvalwijzerOphaaldagen String De dagen waarop het afval wordt opgehaald
afvalwijzerAfvalkalenderMelding String Aanvullende informatie over afwijkende ophaaldagen
afvalwijzerAfvalkalenderVan Datetime Begindatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen
afvalwijzerAfvalkalenderTot Datetime Einddatum van de geldigheid van de aanvullende informatie over de afwijkende ophaaldagen
afvalwijzerBasisroutetype String Het type van de basisroute
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving String De omschrijving van het type van de basisroute
afvalwijzerBasisroutetypeCode String De code van het type van de basisroute
afvalwijzerGeometrie Point Geometrie van het type POINT van het adres in RD stelsel (epsg:28992)
afvalwijzerInstructie2 String Aanvullende ophaalinstructie
afvalwijzerOphaaldagen2 String Aanvullende informatie over de ophaaldagen
afvalwijzerWaar String Informatie over de plek waar het afval gezet mag worden.
afvalwijzerBuitenzetten String
afvalwijzerButtontekst String
afvalwijzerUrl String URL die verwijst naar externe of interne websites voor relevante informatie.
bagNummeraanduidingId String Identificatie nummeraanduiding
gbdBuurtId String Unieke identificatie van het object
gbdBuurtCode String Unieke code (hierin zie je de Stadsdeel- en Wijkcode terug)
afvalwijzerInzamelgebiedNaam String De naam van het inzamelgebied
afvalwijzerInzamelgebiedCode String De code van het inzamelgebied

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerAfvalkalenderFrequentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderMelding Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerAfvalkalenderMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerAfvalkalenderOpmerking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[gt] None Test op groter dan (>).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
afvalwijzerAfvalkalenderTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerAfvalkalenderVan yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerAfvalkalenderVan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[lt] None Test op kleiner dan (<).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[gt] None Test op groter dan (>).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
afvalwijzerAfvalkalenderVan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetype Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetypeCode Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetypeCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetypeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetypeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetypeCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetypeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetypeId Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetypeId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetypeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetypeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetypeId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetypeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBasisroutetypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzetten Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzetten[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzetten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzetten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzetten[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzetten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzettenTot Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzettenTot[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzettenTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzettenTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzettenTot[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzettenTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzettenVanaf Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzettenVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerBuitenzettenVanafTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerButtontekst Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerButtontekst[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerButtontekst[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerButtontekst[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerButtontekst[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerButtontekst[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerFractieCode Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerFractieCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerFractieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerFractieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerFractieCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerFractieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerFractieNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerFractieNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerFractieNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerFractieNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerFractieNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerFractieNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerGeometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerInstructie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInstructie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInstructie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInstructie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInstructie2 Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInstructie2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerInstructie2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInstructie2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInstructie2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInstructie2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInzamelgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInzamelgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerInzamelgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInzamelgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInzamelgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInzamelgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerInzamelgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerInzamelgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerOphaaldagen Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerOphaaldagen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerOphaaldagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerOphaaldagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerOphaaldagen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerOphaaldagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerOphaaldagen2 Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerOphaaldagen2[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerOphaaldagen2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerOphaaldagen2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerOphaaldagen2[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerOphaaldagen2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerPerXWeken Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerPerXWeken[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerPerXWeken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerPerXWeken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerPerXWeken[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerPerXWeken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerRoutenaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerRoutenaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerRoutenaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerRoutenaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerRoutenaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerRoutenaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerRoutetypeNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerRoutetypeNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerRoutetypeNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerRoutetypeNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerRoutetypeNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerRoutetypeNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerUrl Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerUrl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerUrl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerUrl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerUrl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerUrl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afvalwijzerWaar Tekst Test op exacte waarde (==)
afvalwijzerWaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afvalwijzerWaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afvalwijzerWaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afvalwijzerWaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afvalwijzerWaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagNummeraanduidingId Tekst Test op exacte waarde (==)
bagNummeraanduidingId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagNummeraanduidingId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagNummeraanduidingId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagNummeraanduidingId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagNummeraanduidingId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurtId Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurtId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurtId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurtId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurtId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurtId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoelWoonfunctie true | false Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoelWoonfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
statusAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).