Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Kadastraleobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime
eindGeldigheid Datetime

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aangeduidDoorBrkGemeente.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkGemeente.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aangeduidDoorBrkGemeente.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aangeduidDoorBrkGemeente.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkGemeente.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkGemeente.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aangeduidDoorBrkGemeente.volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afwijkingLijstRechthebbenden Tekst Test op exacte waarde (==)
afwijkingLijstRechthebbenden[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afwijkingLijstRechthebbenden[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afwijkingLijstRechthebbenden[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afwijkingLijstRechthebbenden[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afwijkingLijstRechthebbenden[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bijpijlingGeometrie GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
grootte Getal Test op exacte waarde (==)
grootte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
grootte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
grootte[gt] None Test op groter dan (>).
grootte[lt] None Test op kleiner dan (<).
grootte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
grootte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
grootte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobject value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobject[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdsplitsingIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdsplitsingIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdsplitsingIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdsplitsingIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdsplitsingIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdsplitsingIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexletter Tekst Test op exacte waarde (==)
indexletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indexletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indexletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indexnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
indexnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indexnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
indexnummer[gt] None Test op groter dan (>).
indexnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
indexnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
indexnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indexnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieMeerObjecten Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieMeerObjecten[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieMeerObjecten[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieMeerObjecten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieMeerObjecten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieMeerObjecten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieVoorlopigeKadastraleGrens Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieVoorlopigeKadastraleGrens[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieVoorlopigeKadastraleGrens[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieVoorlopigeKadastraleGrens[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieVoorlopigeKadastraleGrens[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieVoorlopigeKadastraleGrens[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitBrkGPerceel value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitBrkGPerceel[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isOntstaanUitBrkGPerceel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitBrkGPerceel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitBrkGPerceel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isOntstaanUitBrkKadastraalobject value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isOntstaanUitBrkKadastraalobject[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isOntstaanUitBrkKadastraalobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isOntstaanUitBrkKadastraalobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isOntstaanUitBrkKadastraalobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
kadastraleAanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
kadastraleAanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
kadastraleAanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
kadastraleAanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kadastraleAanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kadastraleAanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
koopjaar BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
koopjaar[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
koopjaar[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
koopjaar[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
koopjaar[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
koopjaar[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
koopsom BRK/RS Getal Test op exacte waarde (==)
koopsom[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
koopsom[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
koopsom[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
koopsom[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
koopsom[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
koopsom[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
koopsom[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
koopsomValutacode BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
koopsomValutacode[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
koopsomValutacode[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
koopsomValutacode[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
koopsomValutacode[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
koopsomValutacode[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meettariefVerschuldigd Tekst Test op exacte waarde (==)
meettariefVerschuldigd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meettariefVerschuldigd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meettariefVerschuldigd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meettariefVerschuldigd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meettariefVerschuldigd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatieId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatieId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatieId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatieId[gt] None Test op groter dan (>).
mutatieId[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatieId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatieId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatieId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
neuronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
neuronId[gt] None Test op groter dan (>).
neuronId[lt] None Test op kleiner dan (<).
neuronId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
neuronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oudstDigitaalBekend yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
oudstDigitaalBekend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oudstDigitaalBekend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
oudstDigitaalBekend[gt] None Test op groter dan (>).
oudstDigitaalBekend[lt] None Test op kleiner dan (<).
oudstDigitaalBekend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
oudstDigitaalBekend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oudstDigitaalBekend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
perceelnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
perceelnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
perceelnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
perceelnummer[gt] None Test op groter dan (>).
perceelnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
perceelnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
perceelnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
perceelnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
perceelnummerRotatie Getal Test op exacte waarde (==)
perceelnummerRotatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
perceelnummerRotatie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
perceelnummerRotatie[gt] None Test op groter dan (>).
perceelnummerRotatie[lt] None Test op kleiner dan (<).
perceelnummerRotatie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
perceelnummerRotatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
perceelnummerRotatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
plaatscoordinaten GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
referentie Tekst Test op exacte waarde (==)
referentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
referentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
referentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
referentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
referentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipOntstaanObject yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipOntstaanObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipOntstaanObject[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipOntstaanObject[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipOntstaanObject[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipOntstaanObject[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipOntstaanObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipOntstaanObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toelichtingBewaarder Tekst Test op exacte waarde (==)
toelichtingBewaarder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toelichtingBewaarder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toelichtingBewaarder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toelichtingBewaarder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toelichtingBewaarder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
aangeduidDoorBrkGemeente brk2:gemeentes
aangeduidDoorBrkKadastralegemeente brk2:kadastralegemeentes
aangeduidDoorBrkKadastralegemeentecode brk2:kadastralegemeentecodes
aangeduidDoorBrkKadastralesectie brk2:kadastralesecties
heeftEenRelatieMetBagVerblijfsobject bag:verblijfsobjecten
isOntstaanUitBrkGPerceel brk2:kadastraleobjecten
isOntstaanUitBrkKadastraalobject brk2:kadastraleobjecten

Kadastralesubjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De aan dit subject toegekende landelijk unieke aanduiding
typeSubject String Afgeleid gegeven. Is het subject een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon
beschikkingsbevoegdheid Object Aanduiding van de beschikkingsbevoegdheid van een persoon.
beschikkingsbevoegdheid.beschikkingsbevoegdheidCode String
beschikkingsbevoegdheid.beschikkingsbevoegdheidOmschrijving String
indicatieAfschermingGegevens String Als extra toevoeging indien een persoon is afgeschermd. De vulling van andere attributen blijft hetzelfde zoals bij afscherming gebruikelijk is (met o.a. de identificatie gevuld met 15 x het cijfer 8).
heeftBsnVoorBrpPersoon String Het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.
voornamen String Voornamen van het subject
voorvoegsels String Voorvoegsels bij de geslachtsnaam
geslachtsnaam String Geslachtsnaam van de geregistreerde persoon
geslacht Object Geslacht van het geregistreerd persoon.
geslacht.geslachtCode String
geslacht.geslachtOmschrijving String
naamGebruik Object Aanduiding voor de wijze van aanschrijving van de ingeschrevene.
naamGebruik.naamGebruikCode String
naamGebruik.naamGebruikOmschrijving String
titelOfPredicaat Object De adellijke titel of het predicaat.
titelOfPredicaat.titelOfPredicaatCode String
titelOfPredicaat.titelOfPredicaatOmschrijving String
indicatieDiakrietNietToonbaar String Als een diakriet niet juist geregistreerd is in de BRP, wordt deze ook onjuist geleverd in BRK. In BRK wordt dan deze waarde geleverd (met waarde J).
geboortedatum Date De datum waarop een natuurlijk persoon is geboren.
geboortedatumOnvolledig String De datum waarop een natuurlijk persoon is geboren. Als dit kenmerk is gevuld is deze datum onvolledig (alleen jaar, of alleen jaar en maand bekend).
geboorteplaats String De geboorteplaats is een plaatsaanduiding, die aangeeft waar de natuurlijke persoon geboren is.
geboorteland Object Geboorteland is een aanduiding van het land waar de natuurlijke persoon geboren is.
geboorteland.geboortelandCode String
geboorteland.geboortelandOmschrijving String
datumOverlijden Date De overlijdensdatum is de datum waarop een natuurlijk persoon is overleden.
datumOverlijdenOnvolledig String De overlijdensdatum is de datum waarop een natuurlijk persoon is overleden. Als dit kenmerk is gevuld is deze datum onvolledig (alleen jaar, of alleen jaar en maand bekend).
indicatieOverleden String Indicatie of de persoon al dan niet overleden is. De datum van overlijden is soms niet bekend, maar wel dat iemand overleden is. Dat is uit dit attribuut af te leiden.
voornamenPartner String Voorna(a)m(en) van de geregistreerde partner
voorvoegselsPartner String Voorvoegsel van de geregistreerde partner
geslachtsnaamPartner String Geslachtsna(a)m(en) van de geregistreerde partner
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon String Het Rechtspersonen Samenwerking Identificatie Nummer uit het Handelsregister.
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit String Het KvK-nummer uit het Handelsregister.
rechtsvorm Object De juridische vorm van een niet-natuurlijk persoon.
rechtsvorm.rechtsvormCode String
rechtsvorm.rechtsvormOmschrijving String
statutaireNaam String De naam van de rechtspersoon. Het betreft de naam die is opgenomen in de oprichtingsakte.
statutaireZetel String De statutaire plaats van vestiging.
woonadres Object Het woonadres van de (natuurlijke of niet natuurlijke) persoon.
woonadres.woonadresType Integer Woonlocatietype: 0: geen, 1: binnenland, 2: buitenland
woonadres.woonadresAdresseerbaarObject String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats adresseerbaar_object
woonadres.woonadresOpenbareRuimtenaam String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats openbare_ruimte
woonadres.woonadresHuisnummer Integer BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats huisnummer
woonadres.woonadresHuisletter String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats huisletter
woonadres.woonadresHuisnummertoevoeging String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats huisnummertoevoeging
woonadres.woonadresPostcode String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats postcode
woonadres.woonadresWoonplaats String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats woonplaats
woonadres.woonadresWoonplaatsAfwijkend String BAG: Verblijfsobject / Standplaats / Ligplaats woonplaats afwijkend
woonadres.woonadresBuitenlandAdres String Buitenlands adres adres
woonadres.woonadresBuitenlandWoonplaats String Buitenlands adres woonplaats
woonadres.woonadresBuitenlandRegio String Buitenlands adres regio
woonadres.woonadresBuitenlandLandCode String Buitenlands adres land. Code
woonadres.woonadresBuitenlandLandOmschrijving String Buitenlands adres land. Omschrijving
landWaarnaarVertrokken Object Land dat de ingeschrevene opgeeft bij vertrek naar het buitenland.
landWaarnaarVertrokken.landWaarnaarVertrokkenCode String
landWaarnaarVertrokken.landWaarnaarVertrokkenOmschrijving String
postadres Object Het postadres van de (natuurlijke of niet natuurlijke) persoon.
postadres.postadresType Integer Postlocatietype: 0: geen, 1: binnenland, 2: buitenland
postadres.postadresAdresseerbaarObject String adresseerbaar_object
postadres.postadresOpenbareRuimtenaam String openbare ruimte
postadres.postadresHuisnummer Integer huisnummer
postadres.postadresHuisletter String huisletter
postadres.postadresHuisnummertoevoeging String huisletter
postadres.postadresPostcode String postcode
postadres.postadresWoonplaatsnaam String woonplaats
postadres.postadresWoonplaatsnaamAfwijkend String woonplaats afwijkend
postadres.postadresBuitenlandAdres String buitenlands adres
postadres.postadresBuitenlandWoonplaats String buitenlandse woonplaats
postadres.postadresBuitenlandRegio String buitenlandse regio
postadres.postadresBuitenlandLandCode String buitenlands land. Code
postadres.postadresBuitenlandLandOmschrijving String buitenlands land. Omschrijving
postadres.postadresPostbusNummer Integer Postbusnummer
postadres.postadresPostbusPostcode String Postcode
postadres.postadresPostbusWoonplaatsnaam String woonplaatsnaam
datumActueelTot Datetime Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
toestandsdatum Date De datum waarop de geleverde toestand van het onderliggende kadatraal object is ontstaan in de Basisregistratie Kadaster. (normaal gesproken maximaal 2 weken later t.o.v. tijdstip inschrijving).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOverlijden BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumOverlijden[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOverlijden[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumOverlijden[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumOverlijden[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumOverlijden[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumOverlijden[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOverlijden[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumOverlijdenOnvolledig BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
datumOverlijdenOnvolledig[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumOverlijdenOnvolledig[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumOverlijdenOnvolledig[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumOverlijdenOnvolledig[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumOverlijdenOnvolledig[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geboortedatum BRK/RSN, BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geboortedatum[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geboortedatum[gte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
geboortedatum[gt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op groter dan (>).
geboortedatum[lt] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
geboortedatum[lte] BRK/RSN, BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geboortedatum[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geboortedatum[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geboortedatumOnvolledig BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
geboortedatumOnvolledig[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geboortedatumOnvolledig[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geboortedatumOnvolledig[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geboortedatumOnvolledig[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geboortedatumOnvolledig[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geboorteplaats BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
geboorteplaats[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geboorteplaats[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geboorteplaats[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geboorteplaats[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geboorteplaats[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geslachtsnaam BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
geslachtsnaam[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geslachtsnaam[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geslachtsnaam[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geslachtsnaam[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geslachtsnaam[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geslachtsnaamPartner BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
geslachtsnaamPartner[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geslachtsnaamPartner[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geslachtsnaamPartner[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geslachtsnaamPartner[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geslachtsnaamPartner[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftBsnVoorBrpPersoon BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftBsnVoorBrpPersoon[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftBsnVoorBrpPersoon[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftBsnVoorBrpPersoon[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftBsnVoorBrpPersoon[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftBsnVoorBrpPersoon[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftKvknummerVoorHrMaatschappelijkeactiviteit[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftRsinVoorHrNietNatuurlijkepersoon[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieAfschermingGegevens BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieAfschermingGegevens[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieAfschermingGegevens[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieAfschermingGegevens[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieAfschermingGegevens[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieAfschermingGegevens[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieDiakrietNietToonbaar BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieDiakrietNietToonbaar[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieDiakrietNietToonbaar[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieDiakrietNietToonbaar[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieDiakrietNietToonbaar[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieDiakrietNietToonbaar[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
indicatieOverleden BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
indicatieOverleden[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
indicatieOverleden[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
indicatieOverleden[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
indicatieOverleden[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieOverleden[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statutaireNaam BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
statutaireNaam[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statutaireNaam[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statutaireNaam[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statutaireNaam[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statutaireNaam[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statutaireZetel BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
statutaireZetel[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statutaireZetel[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statutaireZetel[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statutaireZetel[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statutaireZetel[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeSubject BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
typeSubject[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeSubject[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeSubject[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeSubject[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeSubject[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voornamen BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
voornamen[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voornamen[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voornamen[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voornamen[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voornamen[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voornamenPartner BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
voornamenPartner[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voornamenPartner[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voornamenPartner[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voornamenPartner[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voornamenPartner[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voorvoegsels BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
voorvoegsels[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voorvoegsels[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voorvoegsels[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voorvoegsels[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voorvoegsels[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voorvoegselsPartner BRK/RSN, BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
voorvoegselsPartner[like] BRK/RSN, BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voorvoegselsPartner[isempty] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voorvoegselsPartner[not] BRK/RSN, BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voorvoegselsPartner[isnull] BRK/RSN, BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voorvoegselsPartner[in] BRK/RSN, BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Zakelijkerechten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid.
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
akrAardZakelijkRecht BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
akrAardZakelijkRecht[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
akrAardZakelijkRecht[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
akrAardZakelijkRecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
akrAardZakelijkRecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
akrAardZakelijkRecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
belastBrkZakelijkeRechten BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
belastBrkZakelijkeRechten[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
belastBrkZakelijkeRechten[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
belastBrkZakelijkeRechten[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
belastBrkZakelijkeRechten[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
belastMetBrkZakelijkeRechten BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
belastMetBrkZakelijkeRechten[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
belastMetBrkZakelijkeRechten[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
belastMetBrkZakelijkeRechten[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
belastMetBrkZakelijkeRechten[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBijAppartementsrechtsplitsingVve[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBijBrkZakelijkeRechten BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
betrokkenBijBrkZakelijkeRechten[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
betrokkenBijBrkZakelijkeRechten[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBijBrkZakelijkeRechten[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBijBrkZakelijkeRechten[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBeperktTotBrkTenaamstellingen BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isBeperktTotBrkTenaamstellingen[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isBeperktTotBrkTenaamstellingen[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBeperktTotBrkTenaamstellingen[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBeperktTotBrkTenaamstellingen[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBestemdTotIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
isBestemdTotIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isBestemdTotIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isBestemdTotIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBestemdTotIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBestemdTotIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontstaanUitAppartementsrechtsplitsingVve BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
ontstaanUitAppartementsrechtsplitsingVve[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ontstaanUitAppartementsrechtsplitsingVve[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ontstaanUitAppartementsrechtsplitsingVve[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontstaanUitAppartementsrechtsplitsingVve[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontstaanUitAppartementsrechtsplitsingVve[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ontstaanUitBrkZakelijkeRechten BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
ontstaanUitBrkZakelijkeRechten[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
ontstaanUitBrkZakelijkeRechten[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ontstaanUitBrkZakelijkeRechten[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ontstaanUitBrkZakelijkeRechten[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rustOpBrkKadastraalObject.identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
rustOpBrkKadastraalObject.identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
rustOpBrkKadastraalObject.identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
rustOpBrkKadastraalObject.identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rustOpBrkKadastraalObject.identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rustOpBrkKadastraalObject.identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
rustOpBrkKadastraalObject.volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toelichtingBewaarder BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
toelichtingBewaarder[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toelichtingBewaarder[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toelichtingBewaarder[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toelichtingBewaarder[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toelichtingBewaarder[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wasIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
wasIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wasIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wasIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wasIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wasIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
belastBrkZakelijkeRechten brk2:zakelijkerechten
belastMetBrkZakelijkeRechten brk2:zakelijkerechten
betrokkenBijBrkZakelijkeRechten brk2:zakelijkerechten
isBeperktTotBrkTenaamstellingen brk2:tenaamstellingen
ontstaanUitBrkZakelijkeRechten brk2:zakelijkerechten
rustOpBrkKadastraalObject brk2:kadastraleobjecten
vveIdentificatieBetrokkenBij brk2:kadastralesubjecten
vveIdentificatieOntstaanUit brk2:kadastralesubjecten

Tenaamstellingen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isGebaseerdOpBrkStukdelen BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isGebaseerdOpBrkStukdelen[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isGebaseerdOpBrkStukdelen[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isGebaseerdOpBrkStukdelen[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isGebaseerdOpBrkStukdelen[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
neuronId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
neuronId[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
neuronId[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
neuronId[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
neuronId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanBrkZakelijkRecht.identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
vanBrkZakelijkRecht.identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vanBrkZakelijkRecht.identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vanBrkZakelijkRecht.identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanBrkZakelijkRecht.identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanBrkZakelijkRecht.identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vanBrkZakelijkRecht.volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wasIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
wasIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wasIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wasIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wasIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wasIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
betrokkenGorzenEnAanwassenBrkSubject brk2:kadastralesubjecten
betrokkenPartnerBrkSubject brk2:kadastralesubjecten
betrokkenSamenwerkingsverbandBrkSubject brk2:kadastralesubjecten
isGebaseerdOpBrkStukdelen brk2:stukdelen
vanBrkKadastraalsubject brk2:kadastralesubjecten
vanBrkZakelijkRecht brk2:zakelijkerechten

Meta

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer Toestand ID
kennisgevingsdatum Datetime Toestandsdatum, d.i. de laatste aanmaakdatum van de BRK2-berichten in de naar GOB gerepliceerde BRK2-levering.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kennisgevingsdatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
kennisgevingsdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
kennisgevingsdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
kennisgevingsdatum[gt] None Test op groter dan (>).
kennisgevingsdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
kennisgevingsdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
kennisgevingsdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
kennisgevingsdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Kadastralegemeentes

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke aanduiding van een Kadastrale gemeente.
ligtInBrkGemeente Object (relatie) De burgerlijke gemeente waarin de kadastrale gemeente ligt.
ligtInBrkGemeente.identificatie String (relatie) De burgerlijke gemeente waarin de kadastrale gemeente ligt.
ligtInBrkGemeente.volgnummer Integer (relatie) De burgerlijke gemeente waarin de kadastrale gemeente ligt.
ligtInBrkGemeente.beginGeldigheid Datetime
ligtInBrkGemeente.eindGeldigheid Datetime
code String De unieke code van de kadastrale gemeente.
geometrie Geometry Vorm en ligging van de kadastrale gemeente in het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
code Tekst Test op exacte waarde (==)
code[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBrkGemeente.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligtInBrkGemeente.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligtInBrkGemeente.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligtInBrkGemeente.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBrkGemeente.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBrkGemeente.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligtInBrkGemeente.volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligtInBrkGemeente.volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligtInBrkGemeente.volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligtInBrkGemeente.volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligtInBrkGemeente.volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligtInBrkGemeente.volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligtInBrkGemeente.volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligtInBrkGemeente.volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
ligtInBrkGemeente brk2:gemeentes

Kadastralegemeentecodes

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke aanduiding van een Kadastrale gemeentecode.
isOnderdeelVanBrkKadastraleGemeente Object (relatie) De kadastrale gemeente waar de kadastrale gemeentecode onderdeel van is (bv. Sloten).
isOnderdeelVanBrkKadastraleGemeente.identificatie String (relatie) De kadastrale gemeente waar de kadastrale gemeentecode onderdeel van is (bv. Sloten).
code String De unieke code van de kadastrale gemeentecode.
geometrie Geometry Vorm en ligging van de kadastrale gemeentecode in het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
code Tekst Test op exacte waarde (==)
code[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
isOnderdeelVanBrkKadastraleGemeente brk2:kadastralegemeentes

Kadastralesecties

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke aanduiding van een Kadastrale sectie.
code String Een alfanumerieke aanduiding van de kadastrale sectie, deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak.
isOnderdeelVanBrkKadastraleGemeentecode Object (relatie) Een alfanumerieke aanduiding van de kadastrale gemeentecode, deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak. (bv. ASD02).
isOnderdeelVanBrkKadastraleGemeentecode.identificatie String (relatie) Een alfanumerieke aanduiding van de kadastrale gemeentecode, deel van de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak. (bv. ASD02).
geometrie Geometry Vorm en ligging van de kadastrale sectie in het stelsel van de Rijksdriehoekmeting (RD).

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
code Tekst Test op exacte waarde (==)
code[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
code[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
code[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
code[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
isOnderdeelVanBrkKadastraleGemeentecode brk2:kadastralegemeentecodes

Stukdelen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
neuronId Integer Neuron ID
identificatie String De door het Kadaster toegekende landelijk unieke aanduiding aan het stukdeel.
wasIdentificatie String De (oude) identificatie die dit object in BRK 1.0 had.
aard Object Aanduiding voor de aard van een deel van het ter inschrijving aangeboden stuk (rechtsfeit).
aard.aardCode String
aard.aardOmschrijving String
bedragTransactie Object Het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag, waarvoor 1 of meer onroerende zaken zijn verkregen.
bedragTransactie.bedragTransactieValuta String
bedragTransactie.bedragTransactieBedrag Number
isBronVoorBrkTenaamstelling Array Geeft weer welke tenaamstelling is ontstaan op basis van dit stukdeel
isBronVoorBrkTenaamstelling.identificatie String
isBronVoorBrkTenaamstelling.volgnummer Integer
isBronVoorBrkTenaamstelling.beginGeldigheid Datetime
isBronVoorBrkTenaamstelling.eindGeldigheid Datetime
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject Array Geeft weer welke aantekening kadastraal object is ontstaan op basis van dit stukdeel
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject.identificatie String
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject.volgnummer Integer
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject.beginGeldigheid Datetime
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject.eindGeldigheid Datetime
isBronVoorBrkAantekeningRecht Array Geeft weer welke aantekening recht is ontstaan op basis van dit stukdeel
isBronVoorBrkAantekeningRecht.identificatie String
isBronVoorBrkErfpachtcanon Array Geeft weer welke erfpachtcanon is ontstaan op basis van dit stukdeel
isBronVoorBrkErfpachtcanon.identificatie String
isBronVoorBrkErfpachtcanon.volgnummer Integer
isBronVoorBrkZakelijkRecht Array Geeft weer welk zakelijk recht is ontstaan op basis van dit stukdeel.
isBronVoorBrkZakelijkRecht.identificatie String
isBronVoorBrkZakelijkRecht.volgnummer Integer
isBronVoorBrkZakelijkRecht.beginGeldigheid Datetime
isBronVoorBrkZakelijkRecht.eindGeldigheid Datetime
stukidentificatie String Het door het Kadaster toegekende landelijk unieke nummer aan het stuk.
portefeuillenummerAkr String Portefeuillenummer toegekend aan het stuk in het AKR-systeem.
tijdstipAanbiedingStuk Datetime Het tijdstip waarop een ter inschrijving aangeboden stuk is ontvangen met inachtneming van de openingstijden en -dagen van het Kadaster. Als tijdstip van inschrijving geldt het tijdstip van aanbieding van de voor de inschrijving vereiste stukken.
reeks Object Verwijzing naar de oorspronkelijke (mogelijk tussentijds vervallen) Kadastervestiging waar het stuk oorspronkelijk is ingeschreven.
reeks.reeksCode String
reeks.reeksOmschrijving String
volgnummerStuk Integer Volgnummer van het stuk.
registercodeStuk Object Het soort register, aangeduid met een code.
registercodeStuk.registercodeStukCode String
registercodeStuk.registercodeStukOmschrijving String
soortRegisterStuk Object Het register waarvan een ter inschrijving aangeboden stuk deel uitmaakt.
soortRegisterStuk.soortRegisterStukCode String
soortRegisterStuk.soortRegisterStukOmschrijving String
deelSoortStuk String Identificatie van het stuk binnen zijn soort.
toestandsdatum Date De datum waarop de geleverde toestand van het onderliggende kadatraal object is ontstaan in de Basisregistratie Kadaster. (normaal gesproken maximaal 2 weken later t.o.v. tijdstip inschrijving)
tekeningIngeschreven String Er is sprake van een appartementstekening (splitsingstekening van appartementen) als bijlage bij het stuk. (J/N/NULL)
tijdstipOndertekening Datetime Het tijdstip waarop het stuk ondertekend is.
toelichtingBewaarder String Toelichtende tekst van de bewaarder bij het stuk. Een Toelichting Bewaarder wordt opgevoerd wanneer een toelichting bij gegevens in de registratie noodzakelijk is.
datumActueelTot Datetime Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
deelSoortStuk BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
deelSoortStuk[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
deelSoortStuk[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
deelSoortStuk[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
deelSoortStuk[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
deelSoortStuk[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBronVoorBrkAantekeningRecht BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isBronVoorBrkAantekeningRecht[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isBronVoorBrkAantekeningRecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBronVoorBrkAantekeningRecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBronVoorBrkAantekeningRecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBronVoorBrkErfpachtcanon BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isBronVoorBrkErfpachtcanon[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isBronVoorBrkErfpachtcanon[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBronVoorBrkErfpachtcanon[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBronVoorBrkErfpachtcanon[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBronVoorBrkTenaamstelling BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isBronVoorBrkTenaamstelling[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isBronVoorBrkTenaamstelling[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBronVoorBrkTenaamstelling[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBronVoorBrkTenaamstelling[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBronVoorBrkZakelijkRecht BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
isBronVoorBrkZakelijkRecht[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
isBronVoorBrkZakelijkRecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBronVoorBrkZakelijkRecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBronVoorBrkZakelijkRecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
neuronId BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
neuronId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
neuronId[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
neuronId[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
neuronId[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
neuronId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
portefeuillenummerAkr BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
portefeuillenummerAkr[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
portefeuillenummerAkr[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
portefeuillenummerAkr[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
portefeuillenummerAkr[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
portefeuillenummerAkr[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stukidentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
stukidentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stukidentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
stukidentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stukidentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
stukidentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tekeningIngeschreven BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
tekeningIngeschreven[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tekeningIngeschreven[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tekeningIngeschreven[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tekeningIngeschreven[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tekeningIngeschreven[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipAanbiedingStuk BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipAanbiedingStuk[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipAanbiedingStuk[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipAanbiedingStuk[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
tijdstipAanbiedingStuk[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
tijdstipAanbiedingStuk[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipAanbiedingStuk[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipAanbiedingStuk[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipOndertekening BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
tijdstipOndertekening[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipOndertekening[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipOndertekening[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
tijdstipOndertekening[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
tijdstipOndertekening[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipOndertekening[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipOndertekening[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toelichtingBewaarder BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
toelichtingBewaarder[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toelichtingBewaarder[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toelichtingBewaarder[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toelichtingBewaarder[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toelichtingBewaarder[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummerStuk BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummerStuk[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummerStuk[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummerStuk[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummerStuk[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummerStuk[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummerStuk[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummerStuk[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wasIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
wasIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wasIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wasIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wasIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wasIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
isBronVoorBrkAantekeningKadastraalObject brk2:aantekeningenkadastraleobjecten
isBronVoorBrkAantekeningRecht brk2:aantekeningenrechten
isBronVoorBrkErfpachtcanon brk2:erfpachtcanons
isBronVoorBrkTenaamstelling brk2:tenaamstellingen
isBronVoorBrkZakelijkRecht brk2:zakelijkerechten

Aantekeningenkadastraleobjecten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime Begindatum geldigheid object.
eindGeldigheid Datetime Einddatum geldigheid object.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betreftGedeelteVanPerceel BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
betreftGedeelteVanPerceel[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betreftGedeelteVanPerceel[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betreftGedeelteVanPerceel[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftGedeelteVanPerceel[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftGedeelteVanPerceel[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatum BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
einddatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
einddatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
einddatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatumRecht BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
einddatumRecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatumRecht[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatumRecht[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
einddatumRecht[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
einddatumRecht[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatumRecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatumRecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject.volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftBrkBetrokkenPersoon BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftBrkBetrokkenPersoon[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftBrkBetrokkenPersoon[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftBrkBetrokkenPersoon[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftBrkBetrokkenPersoon[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wasIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
wasIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wasIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wasIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wasIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wasIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
heeftBetrekkingOpBrkKadastraalObject brk2:kadastraleobjecten
heeftBrkBetrokkenPersoon brk2:kadastralesubjecten
isGebaseerdOpBrkStukdeel brk2:stukdelen

Aantekeningenrechten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
neuronId Integer Neuron ID
identificatie String De aan deze aantekening toegekende landelijk unieke aanduiding.
wasIdentificatie String De (oude) identificatie die dit object in BRK 1.0 had.
einddatumRecht Datetime Een einddatum op een zakelijk recht (via tenaamstelling) wordt nu in een apart attribuut geleverd.Voorheen werd dit geleverd in het attribuut einddatum. Tenaamstellingen van een eindig recht worden niet automatisch beëindigd. Wel krijgt zo’n tenaamstelling de aantekening dat het recht eindig is en op een bepaalde datum zal eindigen of geëindigd is.
aard Object De aard van de aantekening.
aard.aardCode String
aard.aardOmschrijving String
omschrijving String Omschrijving bij de aantekening
betreftGedeelteVanPerceel String Er bestaan nu nog speciale aardAantekening-varianten met de toevoeging op een gedeelte van een perceel. Voorbeeld: 81. In het vervolg zal deze aard worden vervangen door de oorspronkelijke variant, in dit geval 80 ”Voorwaarden WKPB besluiten”, waarbij de indicator betreftGedeelteVanPerceel op true gezet wordt.
betrokkenBrkTenaamstelling Array Identificatie van de betrokken tenaamstelling
betrokkenBrkTenaamstelling.identificatie String
betrokkenBrkTenaamstelling.volgnummer Integer
betrokkenBrkTenaamstelling.beginGeldigheid Datetime
betrokkenBrkTenaamstelling.eindGeldigheid Datetime
heeftBrkBetrokkenPersoon Array Identificatie van het betrokken subject
heeftBrkBetrokkenPersoon.identificatie String
heeftBrkBetrokkenPersoon.beginGeldigheid Datetime
heeftBrkBetrokkenPersoon.eindGeldigheid Datetime
isGebaseerdOpBrkStukdeel Object (relatie) Identificatie van het betrokken stukdeel
isGebaseerdOpBrkStukdeel.identificatie String (relatie) Identificatie van het betrokken stukdeel
einddatum Datetime Einddatum geeft aan wanneer een bepaalde aantekening volgens het ingeschreven stuk niet langer meer rechtsgeldig is.
datumActueelTot Datetime Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
toestandsdatum Date De datum waarop de geleverde toestand van het onderliggende kadatraal object is ontstaan in de Basisregistratie Kadaster. (normaal gesproken maximaal 2 weken later t.o.v. tijdstip inschrijving)

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
betreftGedeelteVanPerceel BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
betreftGedeelteVanPerceel[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betreftGedeelteVanPerceel[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betreftGedeelteVanPerceel[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftGedeelteVanPerceel[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftGedeelteVanPerceel[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betrokkenBrkTenaamstelling BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
betrokkenBrkTenaamstelling[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
betrokkenBrkTenaamstelling[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betrokkenBrkTenaamstelling[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betrokkenBrkTenaamstelling[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatum BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
einddatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
einddatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
einddatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatumRecht BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
einddatumRecht[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatumRecht[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatumRecht[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
einddatumRecht[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
einddatumRecht[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatumRecht[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatumRecht[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftBrkBetrokkenPersoon BRK/RS value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftBrkBetrokkenPersoon[contains] BRK/RS Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftBrkBetrokkenPersoon[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftBrkBetrokkenPersoon[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftBrkBetrokkenPersoon[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
neuronId[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
neuronId[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
neuronId[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
neuronId[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
neuronId[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
neuronId[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
neuronId[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijving BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijving[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijving[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijving[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijving[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijving[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wasIdentificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
wasIdentificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wasIdentificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wasIdentificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wasIdentificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wasIdentificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
betrokkenBrkTenaamstelling brk2:tenaamstellingen
heeftBrkBetrokkenPersoon brk2:kadastralesubjecten
isGebaseerdOpBrkStukdeel brk2:stukdelen

Erfpachtcanons

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime
eindGeldigheid Datetime

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betreftBrkZakelijkrecht.identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
betreftBrkZakelijkrecht.identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betreftBrkZakelijkrecht.identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betreftBrkZakelijkrecht.identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftBrkZakelijkrecht.identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftBrkZakelijkrecht.identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftBrkZakelijkrecht.volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
einddatum BRK/RS yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
einddatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
einddatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
einddatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
einddatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
einddatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
einddatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
einddatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
id BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie BRK/RS Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] BRK/RS Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] BRK/RS true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toestandsdatum BRK/RS yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
toestandsdatum[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toestandsdatum[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
toestandsdatum[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
toestandsdatum[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
toestandsdatum[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
toestandsdatum[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toestandsdatum[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer BRK/RS Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] BRK/RS None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] BRK/RS None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] BRK/RS None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] BRK/RS None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] BRK/RS None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] BRK/RS true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] BRK/RS Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
betreftBrkZakelijkrecht brk2:zakelijkerechten
isGebaseerdOpBrkStukdeel brk2:stukdelen

Gemeentes

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De datum waarop de gemeente is ontstaan.
eindGeldigheid Datetime De datum waarop de gemeente is opgeheven.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Aardzakelijkerechten

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
code Integer De aard zakelijk recht code
waarde String Beschrijving van dit aard zakelijk recht
datumVanaf Date De datum vanaf wanneer dit aard zakelijk recht in gebruik genomen is
datumTot Date De datum tot wanneer dit aard zakelijk recht in gebruik geweest is
toelichting String Toelichting op het gebruik van dit aard zakelijk recht
akrCode String De AKR Code van dit aard zakelijk recht

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
akrCode Tekst Test op exacte waarde (==)
akrCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
akrCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
akrCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
akrCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
akrCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code Geheel getal Test op exacte waarde (==)
code[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
code[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
code[gt] None Test op groter dan (>).
code[lt] None Test op kleiner dan (<).
code[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
code[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
code[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumTot yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumTot[gt] None Test op groter dan (>).
datumTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumVanaf yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumVanaf[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumVanaf[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumVanaf[gt] None Test op groter dan (>).
datumVanaf[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumVanaf[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumVanaf[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumVanaf[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
toelichting Tekst Test op exacte waarde (==)
toelichting[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
toelichting[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
toelichting[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
toelichting[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
toelichting[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
waarde Tekst Test op exacte waarde (==)
waarde[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
waarde[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
waarde[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
waarde[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
waarde[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).