civiele constructies

Paspoort en decompositiegegevens voor de assets Civiele Constructies in beheer van gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Brug

Het object wordt gebruikt als, of heeft als onderdeel, een verbinding die een afstand tussen twee punten oversteekt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String Naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Beschoeiing

Een nagenoeg verticale wand tot kering van grond om afkalving van water te voorkomen, geen kademuur.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String Naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Damwand

Grondkerende of waterkerende constructie bestaande uit nagenoeg verticaal in de grond aangebrachte elementen die door middel van een langsprofiel in elkaar grijpen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String Naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

Kademuur

Verticale wand ter scheiding van land en water, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String Naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')