Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Brug

Het object wordt gebruikt als, of heeft als onderdeel, een verbinding die een afstand tussen twee punten oversteekt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van een beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
beheerder String Beheerder van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
beheerderGedetailleerd String Nadere aanduiding van de beheerder van een beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
eigenaar String Eigenaar van object, door de organisatie zelf in te delen.
fundering String Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden
materiaal String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is
nenTypeBeheerobject String Registratie van de versie van NEN2767 die van toepassing is en gebruikt wordt.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String Naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden
type String Omschrijving van de inhoud van het informatieobject.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerderGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerderGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerderGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerderGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerderGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerderGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fundering Tekst Test op exacte waarde (==)
fundering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fundering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fundering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fundering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fundering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
materiaal Tekst Test op exacte waarde (==)
materiaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
materiaal[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
materiaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
materiaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nenTypeBeheerobject Tekst Test op exacte waarde (==)
nenTypeBeheerobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nenTypeBeheerobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nenTypeBeheerobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nenTypeBeheerobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nenTypeBeheerobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Beschoeiing

Een nagenoeg verticale wand tot kering van grond om afkalving van water te voorkomen, geen kademuur.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van een beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
beheerder String Beheerder van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
beheerderGedetailleerd String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
eigenaar String Eigenaar van object, door de organisatie zelf in te delen.
fundering String Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden
materiaal String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is
nenTypeBeheerobject String Registratie van de versie van NEN2767 die van toepassing is en gebruikt wordt.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String De naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden
type String Omschrijving van de inhoud van een informatieobject.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerderGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerderGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerderGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerderGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerderGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerderGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fundering Tekst Test op exacte waarde (==)
fundering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fundering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fundering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fundering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fundering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
materiaal Tekst Test op exacte waarde (==)
materiaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
materiaal[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
materiaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
materiaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nenTypeBeheerobject Tekst Test op exacte waarde (==)
nenTypeBeheerobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nenTypeBeheerobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nenTypeBeheerobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nenTypeBeheerobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nenTypeBeheerobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Damwand

Grondkerende of waterkerende constructie bestaande uit nagenoeg verticaal in de grond aangebrachte elementen die door middel van een langsprofiel in elkaar grijpen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van een beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
beheerder String Beheerder van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
beheerderGedetailleerd String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
eigenaar String Eigenaar van object, door de organisatie zelf in te delen.
fundering String Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden.
materiaal String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is
nenTypeBeheerobject String Registratie van de versie van NEN2767 die van toepassing is en gebruikt.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String De naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden
type String Omschrijving van de inhoud van het informatieobject

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerderGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerderGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerderGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerderGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerderGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerderGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fundering Tekst Test op exacte waarde (==)
fundering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fundering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fundering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fundering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fundering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
materiaal Tekst Test op exacte waarde (==)
materiaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
materiaal[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
materiaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
materiaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nenTypeBeheerobject Tekst Test op exacte waarde (==)
nenTypeBeheerobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nenTypeBeheerobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nenTypeBeheerobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nenTypeBeheerobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nenTypeBeheerobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Kademuur

Verticale wand ter scheiding van land en water, opgebouwd uit een muur van gemetselde stenen of gestort beton.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van record.
geometrie Geometry Aanduiding voor de geometrie van een beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
beheerder String Beheerder van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
beheerderGedetailleerd String Nadere aanduiding van de beheerder van het beheerobject.
beheergebied String Aanduiding van het beheergebied waarbinnen het beheerobject ligt. Indeling in beheergebieden is organisatiespecifiek.
eigenaar String Eigenaar van object, door de organisatie zelf in te delen..
fundering String Keuze uit lijst met funderingen van het beheerobject. Van toepassing bij wegobjecten en grassportvelden.
materiaal String Lijst met materialen waaruit het beheerobject opgebouwd is
nenTypeBeheerobject String Registratie van de versie van NEN2767 die van toepassing is en gebruikt wordt.
objectnummer String Nummer van het beheerobject, door de organisatie zelf in te delen.
objectnaam String Naam van het beheerobject.
objecttype String Aanduiding voor de registratie van concrete klassen waar vaste gegevens in de vorm van attributen beschreven worden.
type String Omschrijving van de inhoud van het informatieobject.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beheerder Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerder[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerder[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerder[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerder[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerder[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheerderGedetailleerd Tekst Test op exacte waarde (==)
beheerderGedetailleerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheerderGedetailleerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheerderGedetailleerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheerderGedetailleerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheerderGedetailleerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beheergebied Tekst Test op exacte waarde (==)
beheergebied[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beheergebied[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beheergebied[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beheergebied[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beheergebied[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eigenaar Tekst Test op exacte waarde (==)
eigenaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eigenaar[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eigenaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eigenaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eigenaar[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fundering Tekst Test op exacte waarde (==)
fundering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fundering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fundering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fundering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fundering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
materiaal Tekst Test op exacte waarde (==)
materiaal[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
materiaal[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
materiaal[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
materiaal[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
materiaal[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nenTypeBeheerobject Tekst Test op exacte waarde (==)
nenTypeBeheerobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nenTypeBeheerobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nenTypeBeheerobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nenTypeBeheerobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nenTypeBeheerobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objectnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
objectnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objectnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
objecttype Tekst Test op exacte waarde (==)
objecttype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objecttype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
objecttype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objecttype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objecttype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.