Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Edges

Aslijnen van wegen, voetpaden en oversteekjes als onderdeel van topologisch netwerk (graph)

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id Integer uniek identificerend kenmerk edge
wegklasse String wegklasse afkomstig uit Openstreetmap, IMGEO en Amsterdam specifieke wegklassen
hoogteniveau Integer relatieve hoogteligging, maaiveld=0, zwevende delen >0 , ondergrondse delen <0
straatnaam String onofficiele straatnaam uit Openstreetmap
indicatieVoetFiets Boolean indicatie of edge gebruikt kan worden voor modaliteit voetgangers en fietsers
indicatieBrug Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een brug
indicatieTunnel Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een tunnel
indicatieOvBus Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een OV-baan voor busverkeer
indicatieSpoor Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een spoorbaan
indicatieToegankelijkheid Boolean indicatie of de edge toegankelijk is voor voetgangers. bron: OSM
typeVeerRoute String typering vervoer over water
minimumBreedte Number minimale afgeleide breedte uit BGT voetpad
maximumBreedte Number maximale afgeleide breedte uit BGT voetpad
gewogenGemiddeldeBreedte Number gewogen gemiddelde afgeleide breedte uit BGT voetpad. Weging is op basis van lengte
weight Number standaard gewicht, gebaseerd op de werkelijke lengte van de edge of aslijn
maximumSnelheid Number maximum snelheid voor gemotoriseerd verkeer. bron: OSM
startNode Integer (relatie) startpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
endNode Integer (relatie) eindpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
datumExtractie Date datum creatie dataset
geometrie Linestring

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
datumExtractie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumExtractie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumExtractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumExtractie[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumExtractie[gt] None Test op groter dan (>).
datumExtractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumExtractie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumExtractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
endNode.nodeId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
endNode.nodeId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
endNode.nodeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
endNode.nodeId[lt] None Test op kleiner dan (<).
endNode.nodeId[gt] None Test op groter dan (>).
endNode.nodeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
endNode.nodeId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
endNode.nodeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gewogenGemiddeldeBreedte Getal Test op exacte waarde (==)
gewogenGemiddeldeBreedte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gewogenGemiddeldeBreedte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gewogenGemiddeldeBreedte[lt] None Test op kleiner dan (<).
gewogenGemiddeldeBreedte[gt] None Test op groter dan (>).
gewogenGemiddeldeBreedte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gewogenGemiddeldeBreedte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gewogenGemiddeldeBreedte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Geheel getal Test op exacte waarde (==)
id[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[lt] None Test op kleiner dan (<).
id[gt] None Test op groter dan (>).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieBrug true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieOvBus true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieOvBus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieSpoor true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieSpoor[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieToegankelijkheid true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieToegankelijkheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieTunnel true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieTunnel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieVoetFiets true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieVoetFiets[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maximumBreedte Getal Test op exacte waarde (==)
maximumBreedte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maximumBreedte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maximumBreedte[lt] None Test op kleiner dan (<).
maximumBreedte[gt] None Test op groter dan (>).
maximumBreedte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maximumBreedte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maximumBreedte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maximumSnelheid Getal Test op exacte waarde (==)
maximumSnelheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maximumSnelheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maximumSnelheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
maximumSnelheid[gt] None Test op groter dan (>).
maximumSnelheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maximumSnelheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maximumSnelheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
minimumBreedte Getal Test op exacte waarde (==)
minimumBreedte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
minimumBreedte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
minimumBreedte[lt] None Test op kleiner dan (<).
minimumBreedte[gt] None Test op groter dan (>).
minimumBreedte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
minimumBreedte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
minimumBreedte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startNode.nodeId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
startNode.nodeId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startNode.nodeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startNode.nodeId[lt] None Test op kleiner dan (<).
startNode.nodeId[gt] None Test op groter dan (>).
startNode.nodeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startNode.nodeId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
startNode.nodeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
straatnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
straatnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
straatnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
straatnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
straatnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
straatnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeVeerRoute Tekst Test op exacte waarde (==)
typeVeerRoute[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeVeerRoute[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeVeerRoute[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeVeerRoute[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeVeerRoute[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
wegklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
wegklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
wegklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
wegklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
wegklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
wegklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
weight Getal Test op exacte waarde (==)
weight[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
weight[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
weight[lt] None Test op kleiner dan (<).
weight[gt] None Test op groter dan (>).
weight[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
weight[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
weight[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
endNode loopfietsnetwerk:nodesPoi Alle nodes en point of interest van het netwerk
startNode loopfietsnetwerk:nodesPoi Alle nodes en point of interest van het netwerk

Nodes poi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
nodeId Integer
poiId String identificatie point of interest
poiType String Typering point of interest
businesskeyPoi String Unieke business key van de point of interest
bronId String identificatie van object uit de bron
datumExtractie Date datum creatie dataset
geometrie Point

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronId Tekst Test op exacte waarde (==)
bronId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
businesskeyPoi Tekst Test op exacte waarde (==)
businesskeyPoi[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
businesskeyPoi[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
businesskeyPoi[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
businesskeyPoi[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
businesskeyPoi[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumExtractie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumExtractie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumExtractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumExtractie[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumExtractie[gt] None Test op groter dan (>).
datumExtractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumExtractie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumExtractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
nodeId Geheel getal Test op exacte waarde (==)
nodeId[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
nodeId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nodeId[lt] None Test op kleiner dan (<).
nodeId[gt] None Test op groter dan (>).
nodeId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nodeId[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
nodeId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
poiId Tekst Test op exacte waarde (==)
poiId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
poiId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
poiId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
poiId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
poiId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
poiType Tekst Test op exacte waarde (==)
poiType[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
poiType[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
poiType[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
poiType[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
poiType[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Poi adressen

Alle hoofdadressen van adresseerbare objecten gerelateerd aan de points of interest

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
adresseerbaarobjectIdentificatie String unieke identificatie van de BAG verblijfsobject, ligplaats of standplaats
poiId String unieke identificatie van de point of interest
typeAdresseerbaarObject String typering van het adresseerbare object uit de BAG {verblijfsobject, ligplaats, standplaats}
status String status van het adresseerbare object indien verblijfsobject {gevormd, ingebruik-niet ingemeten, in gebruik}
gebruiksdoel String gebruiksdoel van het adresseerbare object uit de BAG
indicatieHoofdadres Boolean indicatie of het een hoofadres betreft
openbareruimteNaam String Officiële naam openbare ruimte conform BAG
huisnummer Integer Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering
huisletter String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken
huisnummertoevoeging String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter
postcode String De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).
woonplaatsNaam String Officiële naam van de woonplaats
gemeenteNaam String De naam van de gemeente (afkomstig van het Kadaster)
pandIdentificatie String Landelijke identificerende sleutel van het pand
peilDatum Date peildatum van de BAG gegevens
datumExtractie Date datum creatie dataset
geometrie Point

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseerbaarobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseerbaarobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseerbaarobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseerbaarobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseerbaarobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseerbaarobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumExtractie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumExtractie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumExtractie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumExtractie[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumExtractie[gt] None Test op groter dan (>).
datumExtractie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumExtractie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumExtractie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoel Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gemeenteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gemeenteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gemeenteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gemeenteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gemeenteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gemeenteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
indicatieHoofdadres true | false Test op exacte waarde (==)
indicatieHoofdadres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
peilDatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
peilDatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
peilDatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
peilDatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
peilDatum[gt] None Test op groter dan (>).
peilDatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
peilDatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
peilDatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
poiId Tekst Test op exacte waarde (==)
poiId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
poiId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
poiId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
poiId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
poiId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObject Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdresseerbaarObject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdresseerbaarObject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).