Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg voor REST API’s voor het gebruik van de parameters.

Loopfietsnetwerk

Topologisch consistent netwerk bedoeld voor het uitvoeren van ruimtelijke netwerkanalyses in het gemeentelijke domein

  • ID: loopfietsnetwerk

  • Versie: 0.0.1

  • Eigenaar: Gemeente Amsterdam

  • Uitgever: Datateam Basisstatistiek

  • Bronhouder: Team Basisstatistiek, Gemeente Amsterdam

  • Versie: 0.0.1

  • Endpoints:


Edges

Aslijnen van wegen, voetpaden en oversteekjes als onderdeel van topologisch netwerk (graph)

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer identificatie

uniek identificerend kenmerk edge

wegklasse

String

wegklasse afkomstig uit Openstreetmap, IMGEO en Amsterdam specifieke wegklassen

hoogteniveau

Integer

relatieve hoogteligging, maaiveld=0, zwevende delen >0 , ondergrondse delen <0

straatnaam

String

onofficiele straatnaam uit Openstreetmap

indicatieVoetFiets

Boolean

indicatie of edge gebruikt kan worden voor modaliteit voetgangers en fietsers

indicatieBrug

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een brug

indicatieTunnel

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een tunnel

indicatieOvBus

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een OV-baan voor busverkeer

indicatieSpoor

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een spoorbaan

indicatieToegankelijkheid

Boolean

indicatie of de edge toegankelijk is voor voetgangers. bron: OSM

typeVeerRoute

String

typering vervoer over water

minimumBreedte

Number

minimale afgeleide breedte uit BGT voetpad

maximumBreedte

Number

maximale afgeleide breedte uit BGT voetpad

gewogenGemiddeldeBreedte

Number

gewogen gemiddelde afgeleide breedte uit BGT voetpad. Weging is op basis van lengte

weight

Number

standaard gewicht, gebaseerd op de werkelijke lengte van de edge of aslijn

maximumSnelheid

Number

maximum snelheid voor gemotoriseerd verkeer. bron: OSM

startNodeId gaat vervallen

Integer relatie

startpunt van de edge, is gerelateerd aan de node

endNodeId gaat vervallen

Integer relatie

eindpunt van de edge, is gerelateerd aan de node

datumExtractie

Date

datum creatie dataset

geometrie

Linestring

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

id=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

id[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

id[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

id[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

id[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

id[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

id[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

id[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wegklasse=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

wegklasse[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

wegklasse[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

wegklasse[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

wegklasse[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

wegklasse[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

hoogteniveau=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

hoogteniveau[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

hoogteniveau[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

hoogteniveau[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

hoogteniveau[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

hoogteniveau[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

hoogteniveau[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

hoogteniveau[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

straatnaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

straatnaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

straatnaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

straatnaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

straatnaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

indicatieVoetFiets=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieBrug=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieTunnel=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieOvBus=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieSpoor=

true | false

Test op exacte waarde (==).

indicatieToegankelijkheid=

true | false

Test op exacte waarde (==).

typeVeerRoute=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeVeerRoute[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeVeerRoute[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeVeerRoute[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeVeerRoute[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeVeerRoute[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

minimumBreedte=

Getal

Test op exacte waarde (==).

minimumBreedte[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

minimumBreedte[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

minimumBreedte[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

minimumBreedte[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

minimumBreedte[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

minimumBreedte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

minimumBreedte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

maximumBreedte=

Getal

Test op exacte waarde (==).

maximumBreedte[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

maximumBreedte[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

maximumBreedte[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

maximumBreedte[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

maximumBreedte[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

maximumBreedte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

maximumBreedte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gewogenGemiddeldeBreedte=

Getal

Test op exacte waarde (==).

gewogenGemiddeldeBreedte[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

gewogenGemiddeldeBreedte[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

gewogenGemiddeldeBreedte[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

gewogenGemiddeldeBreedte[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

gewogenGemiddeldeBreedte[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gewogenGemiddeldeBreedte[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gewogenGemiddeldeBreedte[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

weight=

Getal

Test op exacte waarde (==).

weight[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

weight[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

weight[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

weight[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

weight[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

weight[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

weight[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

maximumSnelheid=

Getal

Test op exacte waarde (==).

maximumSnelheid[gt]=

Getal

Test op groter dan (>).

maximumSnelheid[gte]=

Getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

maximumSnelheid[lt]=

Getal

Test op kleiner dan (<).

maximumSnelheid[lte]=

Getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

maximumSnelheid[not]=

Getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

maximumSnelheid[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

maximumSnelheid[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

startNode.nodeId=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

startNode.nodeId[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

startNode.nodeId[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

startNode.nodeId[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

startNode.nodeId[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

startNode.nodeId[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

startNode.nodeId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

startNode.nodeId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

startNodeId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

startNodeId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

startNodeId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

startNodeId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

startNodeId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

startNodeId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

endNode.nodeId=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

endNode.nodeId[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

endNode.nodeId[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

endNode.nodeId[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

endNode.nodeId[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

endNode.nodeId[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

endNode.nodeId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

endNode.nodeId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

endNodeId= gaat vervallen

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

endNodeId[in]= gaat vervallen

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

endNodeId[not]= gaat vervallen

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

endNodeId[isnull]= gaat vervallen

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

endNodeId[like]= gaat vervallen

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

endNodeId[isempty]= gaat vervallen

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumExtractie=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumExtractie[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumExtractie[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumExtractie[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumExtractie[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumExtractie[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumExtractie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumExtractie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometrie=

GeoJSON of LINESTRING(x y ...)

Test op exacte waarde (==).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie

Tabel

Omschrijving

endNode

loopfietsnetwerk:nodesPoi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

startNode

loopfietsnetwerk:nodesPoi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

Gebruik ?_expand=true om alle relaties in te sluiten.


Nodes poi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

nodeId

Integer identificatie

poiId

String

identificatie point of interest

poiType

String

Typering point of interest

bkPoi

String

Unieke business key van de point of interest

bronId

String

identificatie van object uit de bron

datumExtractie

Date

datum creatie dataset

geometrie

Point

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

nodeId=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

nodeId[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

nodeId[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

nodeId[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

nodeId[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

nodeId[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

nodeId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

nodeId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

poiId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

poiId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

poiId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

poiId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

poiId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

poiId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

poiType=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

poiType[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

poiType[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

poiType[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

poiType[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

poiType[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bkPoi=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bkPoi[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bkPoi[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bkPoi[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bkPoi[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bkPoi[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

bronId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

bronId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

bronId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

bronId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

bronId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

bronId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

datumExtractie=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumExtractie[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumExtractie[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumExtractie[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumExtractie[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumExtractie[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumExtractie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumExtractie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).


Poi adressen

Alle hoofdadressen van adresseerbare objecten gerelateerd aan de points of interest

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam

Type

Omschrijving

adresseerbaarobjectIdentificatie

String identificatie

unieke identificatie van de BAG verblijfsobject, ligplaats of standplaats

poiId

String

unieke identificatie van de point of interest

typeAdresseerbaarObject

String

typering van het adresseerbare object uit de BAG {verblijfsobject, ligplaats, standplaats}

status

String

status van het adresseerbare object indien verblijfsobject {gevormd, ingebruik-niet ingemeten, in gebruik}

gebruiksdoel

String

gebruiksdoel van het adresseerbare object uit de BAG

indicatieHoofdadres

Boolean

indicatie of het een hoofadres betreft

naam

String

Officiële naam openbare ruimte conform BAG

huisnummer

Integer

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering

huisletter

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken

huisnummertoevoeging

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter

postcode

String

De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).

woonplaatsNaam

String

Officiële naam van de woonplaats

gemeenteNaam

String

De naam van de gemeente (afkomstig van het Kadaster)

pandIdentificatie

String

Landelijke identificerende sleutel van het pand

peilDatum

Date

peildatum van de BAG gegevens

datumExtractie

Date

datum creatie dataset

geometrie

Point

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter

Mogelijke waarde

Werking

adresseerbaarobjectIdentificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

adresseerbaarobjectIdentificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

adresseerbaarobjectIdentificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

adresseerbaarobjectIdentificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

adresseerbaarobjectIdentificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

adresseerbaarobjectIdentificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

poiId=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

poiId[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

poiId[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

poiId[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

poiId[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

poiId[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

typeAdresseerbaarObject=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

typeAdresseerbaarObject[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

typeAdresseerbaarObject[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

typeAdresseerbaarObject[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

typeAdresseerbaarObject[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

typeAdresseerbaarObject[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

status=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

status[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

status[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

status[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

status[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

status[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gebruiksdoel=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gebruiksdoel[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gebruiksdoel[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gebruiksdoel[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gebruiksdoel[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gebruiksdoel[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

indicatieHoofdadres=

true | false

Test op exacte waarde (==).

naam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

naam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

naam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

naam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

naam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

naam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummer=

Geheel getal

Test op exacte waarde (==).

huisnummer[gt]=

Geheel getal

Test op groter dan (>).

huisnummer[gte]=

Geheel getal

Test op groter dan of gelijk (>=).

huisnummer[lt]=

Geheel getal

Test op kleiner dan (<).

huisnummer[lte]=

Geheel getal

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

huisnummer[not]=

Geheel getal

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummer[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummer[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisletter[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisletter[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisletter[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisletter[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisletter[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

huisnummertoevoeging=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

huisnummertoevoeging[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

huisnummertoevoeging[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

huisnummertoevoeging[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

huisnummertoevoeging[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

huisnummertoevoeging[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

postcode=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

postcode[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

postcode[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

postcode[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

postcode[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

postcode[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

woonplaatsNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

woonplaatsNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

woonplaatsNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

woonplaatsNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

woonplaatsNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

woonplaatsNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

gemeenteNaam=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

gemeenteNaam[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

gemeenteNaam[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

gemeenteNaam[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

gemeenteNaam[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

gemeenteNaam[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

pandIdentificatie=

Tekst

Test op exacte waarde (==).

pandIdentificatie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

pandIdentificatie[like]=

Tekst met jokertekens (* en ?).

Test op gedeelte van tekst.

pandIdentificatie[not]=

Tekst

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

pandIdentificatie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

pandIdentificatie[isempty]=

true of false

Test of de waarde leeg is (== '' / != '')

peilDatum=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

peilDatum[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

peilDatum[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

peilDatum[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

peilDatum[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

peilDatum[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

peilDatum[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

peilDatum[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

datumExtractie=

yyyy-mm-dd

Test op exacte waarde (==).

datumExtractie[gt]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan (>).

datumExtractie[gte]=

yyyy-mm-dd

Test op groter dan of gelijk (>=).

datumExtractie[lt]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan (<).

datumExtractie[lte]=

yyyy-mm-dd

Test op kleiner dan of gelijk (<=).

datumExtractie[not]=

yyyy-mm-dd

Test of waarde niet overeenkomt (!=).

datumExtractie[in]=

Lijst van waarden

Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

datumExtractie[isnull]=

true of false

Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

geometrie=

GeoJSON of POINT(x y ...)

Test op exacte waarde (==).