Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Adresinformatie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.
eindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseertLigplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertLigplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertLigplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertLigplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertLigplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertLigplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertLigplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertLigplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertLigplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertLigplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertLigplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertStandplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertStandplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertStandplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertStandplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertStandplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertStandplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertStandplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertStandplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertStandplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertStandplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertStandplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtCbsCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCbsCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCbsCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCbsCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCbsCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtCbsCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkCbsCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCbsCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCbsCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCbsCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCbsCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkCbsCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
geconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
geconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
heeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
heeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
ligplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBeschrijvingNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBeschrijvingNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBeschrijvingNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteBeschrijvingNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteBeschrijvingNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBeschrijvingNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
openbareruimteDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
openbareruimteGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
openbareruimteHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaamNen Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaamNen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaamNen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaamNen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaamNen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaamNen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStraatcode Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStraatcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStraatcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStraatcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStraatcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStraatcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStraatnaamPtt Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStraatnaamPtt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStraatnaamPtt[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStraatnaamPtt[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStraatnaamPtt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStraatnaamPtt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteTypeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteTypeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteTypeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteTypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteTypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteTypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
pandAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
pandDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
pandDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
pandGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
pandHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLiggingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLiggingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLiggingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLiggingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLiggingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandLiggingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
pandNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
pandTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
pandVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
standplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
statusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
statusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
statusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusCode[gt] None Test op groter dan (>).
statusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
statusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
statusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
typeAdresseerbaarObjectCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
typeAdresseerbaarObjectCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectCode[gt] None Test op groter dan (>).
typeAdresseerbaarObjectCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectCbsNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectCbsNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectCbsNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectCbsNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectCbsNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectCbsNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenafvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVerdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVerdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
woonplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsGeconstateerd Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsGeconstateerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsGeconstateerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsGeconstateerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsGeconstateerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
woonplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsWoonplaatsPtt Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsWoonplaatsPtt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsWoonplaatsPtt[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsWoonplaatsPtt[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsWoonplaatsPtt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsWoonplaatsPtt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).