Endpoints

Tabellen

Adresinformatie

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
beginGeldigheid Datetime De ingangsdatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.
eindGeldigheid Datetime De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over een NUMMERAANDUIDING.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adresseertLigplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertLigplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertLigplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertLigplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertLigplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertLigplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertLigplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertLigplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertLigplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertLigplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertLigplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertLigplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertLigplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertStandplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertStandplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertStandplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertStandplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertStandplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertStandplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertStandplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertStandplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertStandplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertStandplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertStandplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertStandplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertStandplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
adresseertVerblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
bagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
bagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
documentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
documentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
documentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
documentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
documentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
documentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
documentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
documentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
documentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
documentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
documentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBouwblokIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBouwblokIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBouwblokVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBouwblokVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBouwblokVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBouwblokVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBouwblokVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtCbsCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCbsCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCbsCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCbsCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCbsCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCbsCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenBuurtNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenBuurtNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenBuurtVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenBuurtVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenBuurtVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenBuurtVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenBuurtVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenBuurtVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenBuurtVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenBuurtVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenGgwgebiedNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenGgwgebiedNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenGgwgebiedVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenStadsdeelNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenStadsdeelNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenStadsdeelVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenStadsdeelVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkCbsCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCbsCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCbsCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCbsCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCbsCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCbsCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkCode Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkCode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkCode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkGeometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebiedenWijkNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebiedenWijkNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
gebiedenWijkVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
gebiedenWijkVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebiedenWijkVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebiedenWijkVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebiedenWijkVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
gebiedenWijkVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
gebiedenWijkVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
gebiedenWijkVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
geconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldigOp <code>yyyy-mm-dd</code> of <code>yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]]</code> Test op exacte waarde (==)
heeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
heeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
heeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
heeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisletter Tekst Test op exacte waarde (==)
huisletter[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisletter[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisletter[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisletter[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisletter[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
huisnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
huisnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
huisnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
huisnummer[gt] None Test op groter dan (>).
huisnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
huisnummertoevoeging Tekst Test op exacte waarde (==)
huisnummertoevoeging[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
huisnummertoevoeging[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
huisnummertoevoeging[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
huisnummertoevoeging[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
huisnummertoevoeging[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
ligplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
ligplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ligplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
ligplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ligplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ligplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
ligplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ligplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ligplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ligplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
ligplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ligplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
ligplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteBeschrijvingNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteBeschrijvingNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteBeschrijvingNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteBeschrijvingNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteBeschrijvingNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteBeschrijvingNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
openbareruimteDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
openbareruimteGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
openbareruimteHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteNaamNen Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteNaamNen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteNaamNen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteNaamNen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteNaamNen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteNaamNen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
openbareruimteRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStraatcode Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStraatcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStraatcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStraatcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStraatcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStraatcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteStraatnaamPtt Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteStraatnaamPtt[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteStraatnaamPtt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteStraatnaamPtt[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteStraatnaamPtt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteStraatnaamPtt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteTypeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteTypeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteTypeCode[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteTypeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
openbareruimteTypeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
openbareruimteTypeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
openbareruimteTypeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteTypeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
openbareruimteTypeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteTypeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
openbareruimteVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
openbareruimteVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
openbareruimteVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
openbareruimteVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
openbareruimteVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
openbareruimteVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
openbareruimteVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
pandAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
pandDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
pandDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
pandEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
pandGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
pandHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
pandHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
pandIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
pandLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLiggingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandLiggingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandLiggingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandLiggingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandLiggingCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandLiggingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandLiggingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandLiggingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandLiggingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandLiggingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandLiggingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandLiggingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
pandNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandOorspronkelijkBouwjaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandOorspronkelijkBouwjaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandOorspronkelijkBouwjaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gt] None Test op groter dan (>).
pandOorspronkelijkBouwjaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
pandRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
pandRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
pandStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
pandStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
pandStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandTypeWoonobject Tekst Test op exacte waarde (==)
pandTypeWoonobject[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
pandTypeWoonobject[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandTypeWoonobject[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
pandTypeWoonobject[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandTypeWoonobject[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
pandVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
pandVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
pandVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
pandVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
pandVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
pandVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
pandVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
postcode Tekst Test op exacte waarde (==)
postcode[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
postcode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
postcode[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
postcode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
postcode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
registratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
registratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
registratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
registratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
registratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
registratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
registratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
standplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
standplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
standplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
standplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
standplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
standplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
standplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
standplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
standplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
standplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
standplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
standplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
standplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
statusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
statusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
statusCode[gt] None Test op groter dan (>).
statusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
statusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
statusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdres Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdres[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdres[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdres[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdres[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdres[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeAdresseerbaarObjectCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
typeAdresseerbaarObjectCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
typeAdresseerbaarObjectCode[gt] None Test op groter dan (>).
typeAdresseerbaarObjectCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeAdresseerbaarObjectOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalBouwlagen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalBouwlagen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalEenhedenComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectAantalKamers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectAantalKamers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectAantalKamers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectAantalKamers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectAantalKamers[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectAantalKamers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectAantalKamers[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectAantalKamers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectCbsNummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectCbsNummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectCbsNummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectCbsNummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectCbsNummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectCbsNummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEigendomsverhoudingOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFeitelijkGebruikOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectFinancieringscodeCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectFinancieringscodeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectGebruiksdoelGezondheidszorgfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectGebruiksdoelWoonfunctieOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectGeconstateerd true | false Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHeeftHoofdadresVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectHoogsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectId Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectIndicatieWoningvoorraad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectLaagsteBouwlaag[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRedenafvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenafvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRedenopvoerCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRedenopvoerOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verblijfsobjectStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verblijfsobjectStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVerdiepingToegang[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVerdiepingToegang[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
verblijfsobjectVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
verblijfsobjectVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verblijfsobjectVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verblijfsobjectVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verblijfsobjectVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
verblijfsobjectVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
verblijfsobjectVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
verblijfsobjectVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsBagprocesCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBagprocesCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBagprocesCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBagprocesCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBagprocesCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsBagprocesCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsBagprocesCode[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsBagprocesCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsBagprocesOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBagprocesOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsBagprocesOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBagprocesOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsBagprocesOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBagprocesOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBeginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsBeginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsBeginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsBeginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsBeginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsBeginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsBeginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsBeginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsDocumentdatum yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
woonplaatsDocumentdatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsDocumentdatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsDocumentdatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsDocumentdatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsDocumentdatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsDocumentdatum[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsDocumentdatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsDocumentnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsDocumentnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsDocumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsDocumentnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsDocumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsDocumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsEindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsEindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsEindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsEindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsEindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsEindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsEindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsEindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsGeconstateerd Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsGeconstateerd[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsGeconstateerd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsGeconstateerd[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsGeconstateerd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsGeconstateerd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsGeometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
woonplaatsHeeftDossier Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsHeeftDossier[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsHeeftDossier[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsHeeftDossier[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsHeeftDossier[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsHeeftDossier[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsIdentificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsIdentificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsIdentificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsIdentificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsIdentificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsIdentificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsRegistratiedatum yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
woonplaatsRegistratiedatum[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsRegistratiedatum[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsRegistratiedatum[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsRegistratiedatum[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsRegistratiedatum[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsRegistratiedatum[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsRegistratiedatum[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsStatusCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsStatusCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsStatusCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsStatusCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsStatusCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsStatusCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsStatusCode[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsStatusCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsStatusOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsStatusOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsStatusOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsStatusOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsStatusOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsStatusOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
woonplaatsVolgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsVolgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsVolgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
woonplaatsVolgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
woonplaatsVolgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
woonplaatsVolgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
woonplaatsVolgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
woonplaatsWoonplaatsPtt Tekst Test op exacte waarde (==)
woonplaatsWoonplaatsPtt[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
woonplaatsWoonplaatsPtt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
woonplaatsWoonplaatsPtt[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
woonplaatsWoonplaatsPtt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
woonplaatsWoonplaatsPtt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).