Ziekten, Plagen en Exoten Groen

dataset met gegevens over ziekten, plagen en exoten in het groen in de gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Eikenprocessierups

De data toont op welke plekken in de stad en wanneer nesten van de eikenprocessierups zijn aangetroffen. Burgers kunnen meldingen maken van de eikenprocessierups met de Signalen-app. Inspecteurs doen dit via het interne systeem van de gemeente. De data wordt dagelijks geüpdatet en is gekoppeld aan het registratiesysteem (gisib) waarin doorlopend mutaties plaatsvinden. Als een nest is verwijderd, dan wordt dat ook aangegeven. Naarmate het overlastseizoen vordert, zullen steeds meer aangetroffen en verwijderde nesten zichtbaar zijn. Aan het begin van het seizoen zijn nog niet alle eikenbomen gecontroleerd. De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
boomid String Uniek identificatienummer van een boom
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
sigNrmelding String meldingsnr van de melding uit de signalen app
datumMelding Date Datum waarop een melding is geregisteerd
datumBestrijding Date Datum waarop bestrijding heeft plaatsgevonden door uitvoer organisatie
urgentie String De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen
status String In hoeverre een melding in behandeling is genomen en/of is afgehandeld
urgentieStatusKaartlaag String combinatie van urgentie en status voor de openbare kaartlaag op data.amsterdam.nl
soortnaam String Soortnaam van de boom
boomhoogteklasseActueel String Lengte van een boom bij de laatste meting
aantalNestenMaatDeken Number Het aantal nesten met als maat een deken
aantalNestenMaatTennisbal Number Het aantal nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenMaatVoetbal Number Het aantal nesten met als maat een voetbal
aantalNestenVerwijderdMaatDeken Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een deken
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een voetbal
aantalDagenOpenBestrijding Number Aantal dagen open bestrijding
aantalDagenOpenInspectie Number Aantal dagen open inspectie
aantalDagenResterendBestrijding Number Aantal dagen resterend bestrijding
aantalDagenResterendInspectie Number Aantal dagen resterend inspectie
aantalEprNesten String Aantal eikenprocessierups nesten (in categorien ingedeeld)
bestrijdingsmethodeEpr String Toegepaste bestrijdingsmethode eikenprocessierups
datumToezicht Date Datum toezicht
geplandeUitvoeringsdatumVoor Date Geplande uitvoeringsdatum voor
inspecterendeOrganisatie String Naam inspecterende organisatie
inspectiedatum Date Inspectiedatum
nestformaat String formaat van het nest
nesthoogte String hoogte van het nest
nietBereikbaarMetHoogwerker String Niet bereikbaar voor hoogwerker
nietToegankelijkVoorBestrijding String Niet toegankelijk voor bestrijding
notitieToezichthouder String Notitie van de toezichthouder
omschrijvingMelding String Omschrijving van een melding
omschrijvingAlgemeen String Algemene omschrijving
opmerkingUitvoerendeOrganisatie String Opmerkingen uitvoerende organisatie
startInspectiedatum Date Start inspectiedatum
uiterlijkeInspectiedatum Date De uiterlijke inspectiedatum
uitvoerendeOrganisatie String Naam uitvoerende organisatie
geldigTot Date De eind­da­tum van de gel­dig­heid van een be­paal­de com­bi­na­tie van ge­ge­vens over een melding
ranking Number deze hulpkolom geeft waarde 1 als een melding de meest actuele status van een boom bevat. Van toepassing bij de kaartlaag waarop alleen de (meest) actuele status per boom wordt getoond. Elk hoger getal toont een oudere status per boom

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalDagenOpenBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalEprNesten FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalEprNesten[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalEprNesten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEprNesten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEprNesten[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalEprNesten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
bestrijdingsmethodeEpr FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bestrijdingsmethodeEpr[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bestrijdingsmethodeEpr[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestrijdingsmethodeEpr[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestrijdingsmethodeEpr[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bestrijdingsmethodeEpr[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomid Tekst Test op exacte waarde (==)
boomid[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomid[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBestrijding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumBestrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumBestrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumBestrijding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumBestrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBestrijding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumBestrijding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumBestrijding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigTot FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geldigTot[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geldigTot[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldigTot[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldigTot[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigTot[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geldigTot[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigTot[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspecterendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
inspecterendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inspecterendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspecterendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspecterendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inspecterendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
inspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
nestformaat FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nestformaat[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nestformaat[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nestformaat[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nestformaat[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nestformaat[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nesthoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nesthoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nesthoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nesthoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nesthoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nesthoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietBereikbaarMetHoogwerker FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietBereikbaarMetHoogwerker[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietBereikbaarMetHoogwerker[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietBereikbaarMetHoogwerker[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietBereikbaarMetHoogwerker[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietBereikbaarMetHoogwerker[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietToegankelijkVoorBestrijding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietToegankelijkVoorBestrijding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietToegankelijkVoorBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietToegankelijkVoorBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietToegankelijkVoorBestrijding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietToegankelijkVoorBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
notitieToezichthouder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
notitieToezichthouder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
notitieToezichthouder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
notitieToezichthouder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
notitieToezichthouder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
notitieToezichthouder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingAlgemeen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingAlgemeen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingAlgemeen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingAlgemeen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingAlgemeen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingAlgemeen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingMelding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingMelding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingMelding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingMelding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingMelding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingMelding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ranking Getal Test op exacte waarde (==)
ranking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ranking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ranking[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ranking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ranking[lt] None Test op kleiner dan (<).
ranking[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ranking[gt] None Test op groter dan (>).
sigNrmelding Tekst Test op exacte waarde (==)
sigNrmelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sigNrmelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNrmelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNrmelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sigNrmelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
startInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
startInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
startInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uiterlijkeInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
uiterlijkeInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uiterlijkeInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uiterlijkeInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
uiterlijkeInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uiterlijkeInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uiterlijkeInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
uiterlijkeInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentie Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentieStatusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentieStatusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentieStatusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentieStatusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentieStatusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentieStatusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten