Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Deadline: 1 februari 2024
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Ziekten, Plagen en Exoten Groen

dataset met gegevens over ziekten, plagen en exoten in het groen in gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Japanseduizendknoop inspecties

beschrijving toevoegen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Beschrijving van het attribuut id.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
statusKaartlaag String Beschrijving van het attribuut statusKaartlaag.
lastupdateStatus Datetime Beschrijving van het attribuut lastupdateStatus.
lastupdate Datetime Beschrijving van het attribuut lastupdate.
aantalGroeiplaatsenVijftigm Integer Beschrijving van het attribuut aantalGroeiplaatsen50m.
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm Integer Beschrijving van het attribuut aantalM2Groeiplaatsen200m.
cyclusSegment String Beschrijving van het attribuut cyclusSegment.
bufferOppervlakte Integer Beschrijving van het attribuut bufferOppervlakte.
jdkOppervlakte Integer Beschrijving van het attribuut jdkOppervlakte.
vrijgegeven String Beschrijving van het attribuut vrijgegeven.
melding String Beschrijving van het attribuut melding.
meldingStatus String Beschrijving van het attribuut meldingStatus.
stengelsM2 Integer Beschrijving van het attribuut stengelsM2.
maxStengelsDoorsnede Integer Beschrijving van het attribuut maxStengelsDoorsnede.
soortnaam String Beschrijving van het attribuut soortnaam.
percBerm Integer Beschrijving van het attribuut percBerm.
percPercBermBrug Integer Beschrijving van het attribuut percPercBermBrug.
percBosplantsoen Integer Beschrijving van het attribuut percBosplantsoen.
percBraakliggend Integer Beschrijving van het attribuut percBraakliggend.
percBrughoofd Integer Beschrijving van het attribuut percBrughoofd.
percDeelsBebouwd Integer Beschrijving van het attribuut percDeelsBebouwd.
percDekzerk Integer Beschrijving van het attribuut percDekzerk.
percFietsbaan Integer Beschrijving van het attribuut percFietsbaan.
percFunderingBrug Integer Beschrijving van het attribuut percFunderingBrug.
percGevelOfMuur Integer Beschrijving van het attribuut percGevelOfMuur.
percGeveltuinLosseBakken Integer Beschrijving van het attribuut percGeveltuinLosseBakken.
percGeveltuinVast Integer Beschrijving van het attribuut percGeveltuinVast.
percHeesters Integer Beschrijving van het attribuut percHeesters.
percKruipruimte Integer Beschrijving van het attribuut percKruipruimte.
percMetroOfTrambaan Integer Beschrijving van het attribuut percMetroOfTrambaan.
percNatuurlijkeOever Integer Beschrijving van het attribuut percNatuurlijkeOever.
percOverigGroen Integer Beschrijving van het attribuut percOverigGroen.
percOverigKade Integer Beschrijving van het attribuut percOverigKade.
percOverig Integer Beschrijving van het attribuut percOverig.
percOverigVerharding Integer Beschrijving van het attribuut percOverigVerharding.
percParkeerplaats Integer Beschrijving van het attribuut percParkeerplaats.
percRijbaanAsfalt Integer Beschrijving van het attribuut percRijbaanAsfalt.
percRijbaanElementenverharding Integer Beschrijving van het attribuut percRijbaanElementenverharding.
percSchuurSteen Integer Beschrijving van het attribuut percSchuurSteen.
percSpeeltuin Integer Beschrijving van het attribuut percSpeeltuin.
percTaludOnverhardDivers Integer Beschrijving van het attribuut percTaludOnverhardDivers.
percTaludOnverhardBrug Integer Beschrijving van het attribuut percTaludOnverhardBrug.
percTaludVerhard Integer Beschrijving van het attribuut percTaludVerhard.
percTaludVerhardBvBasalt Integer Beschrijving van het attribuut percTaludVerhardBvBasalt.
percTreinspoor Integer Beschrijving van het attribuut percTreinspoor.
percTrottoir Integer Beschrijving van het attribuut percTrottoir.
percTuinBereikbaar Integer Beschrijving van het attribuut percTuinBereikbaar.
percTuinOnbereikbaar Integer Beschrijving van het attribuut percTuinOnbereikbaar.
percVastePlanten Integer Beschrijving van het attribuut percVastePlanten.
percVerhardWandelpad Integer Beschrijving van het attribuut percVerhardWandelpad.
percVolkstuin Integer Beschrijving van het attribuut percVolkstuin.
percWerkInUitvoering Integer Beschrijving van het attribuut percWerkInUitvoering.
geometrie Polygon Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat vlak-geometrie.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalGroeiplaatsenVijftigm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalGroeiplaatsenVijftigm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[gt] None Test op groter dan (>).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalGroeiplaatsenVijftigm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[gt] None Test op groter dan (>).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalM2GroeiplaatsenTweehonderdm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bufferOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
bufferOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bufferOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bufferOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
bufferOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bufferOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
bufferOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bufferOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cyclusSegment Tekst Test op exacte waarde (==)
cyclusSegment[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
cyclusSegment[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
cyclusSegment[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
cyclusSegment[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
cyclusSegment[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jdkOppervlakte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
jdkOppervlakte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
jdkOppervlakte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
jdkOppervlakte[gt] None Test op groter dan (>).
jdkOppervlakte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jdkOppervlakte[lt] None Test op kleiner dan (<).
jdkOppervlakte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jdkOppervlakte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdate[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdate[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdateStatus yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdateStatus[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdateStatus[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdateStatus[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdateStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdateStatus[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdateStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdateStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
maxStengelsDoorsnede Geheel getal Test op exacte waarde (==)
maxStengelsDoorsnede[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
maxStengelsDoorsnede[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
maxStengelsDoorsnede[gt] None Test op groter dan (>).
maxStengelsDoorsnede[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
maxStengelsDoorsnede[lt] None Test op kleiner dan (<).
maxStengelsDoorsnede[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
maxStengelsDoorsnede[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
melding Tekst Test op exacte waarde (==)
melding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
melding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
melding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
melding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
melding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
meldingStatus Tekst Test op exacte waarde (==)
meldingStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
meldingStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
meldingStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
meldingStatus[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
meldingStatus[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
percBerm Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBerm[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBerm[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBerm[gt] None Test op groter dan (>).
percBerm[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBerm[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBerm[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBerm[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBosplantsoen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBosplantsoen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBosplantsoen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBosplantsoen[gt] None Test op groter dan (>).
percBosplantsoen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBosplantsoen[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBosplantsoen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBosplantsoen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBraakliggend Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBraakliggend[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBraakliggend[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBraakliggend[gt] None Test op groter dan (>).
percBraakliggend[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBraakliggend[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBraakliggend[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBraakliggend[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percBrughoofd Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percBrughoofd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percBrughoofd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percBrughoofd[gt] None Test op groter dan (>).
percBrughoofd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percBrughoofd[lt] None Test op kleiner dan (<).
percBrughoofd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percBrughoofd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percDeelsBebouwd Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percDeelsBebouwd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percDeelsBebouwd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percDeelsBebouwd[gt] None Test op groter dan (>).
percDeelsBebouwd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percDeelsBebouwd[lt] None Test op kleiner dan (<).
percDeelsBebouwd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percDeelsBebouwd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percDekzerk Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percDekzerk[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percDekzerk[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percDekzerk[gt] None Test op groter dan (>).
percDekzerk[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percDekzerk[lt] None Test op kleiner dan (<).
percDekzerk[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percDekzerk[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percFietsbaan Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percFietsbaan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percFietsbaan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percFietsbaan[gt] None Test op groter dan (>).
percFietsbaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percFietsbaan[lt] None Test op kleiner dan (<).
percFietsbaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percFietsbaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percFunderingBrug Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percFunderingBrug[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percFunderingBrug[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percFunderingBrug[gt] None Test op groter dan (>).
percFunderingBrug[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percFunderingBrug[lt] None Test op kleiner dan (<).
percFunderingBrug[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percFunderingBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percGevelOfMuur Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percGevelOfMuur[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percGevelOfMuur[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percGevelOfMuur[gt] None Test op groter dan (>).
percGevelOfMuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percGevelOfMuur[lt] None Test op kleiner dan (<).
percGevelOfMuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percGevelOfMuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percGeveltuinLosseBakken Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percGeveltuinLosseBakken[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percGeveltuinLosseBakken[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percGeveltuinLosseBakken[gt] None Test op groter dan (>).
percGeveltuinLosseBakken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percGeveltuinLosseBakken[lt] None Test op kleiner dan (<).
percGeveltuinLosseBakken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percGeveltuinLosseBakken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percGeveltuinVast Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percGeveltuinVast[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percGeveltuinVast[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percGeveltuinVast[gt] None Test op groter dan (>).
percGeveltuinVast[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percGeveltuinVast[lt] None Test op kleiner dan (<).
percGeveltuinVast[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percGeveltuinVast[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percHeesters Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percHeesters[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percHeesters[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percHeesters[gt] None Test op groter dan (>).
percHeesters[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percHeesters[lt] None Test op kleiner dan (<).
percHeesters[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percHeesters[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percKruipruimte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percKruipruimte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percKruipruimte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percKruipruimte[gt] None Test op groter dan (>).
percKruipruimte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percKruipruimte[lt] None Test op kleiner dan (<).
percKruipruimte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percKruipruimte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percMetroOfTrambaan Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percMetroOfTrambaan[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percMetroOfTrambaan[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percMetroOfTrambaan[gt] None Test op groter dan (>).
percMetroOfTrambaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percMetroOfTrambaan[lt] None Test op kleiner dan (<).
percMetroOfTrambaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percMetroOfTrambaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percNatuurlijkeOever Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percNatuurlijkeOever[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percNatuurlijkeOever[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percNatuurlijkeOever[gt] None Test op groter dan (>).
percNatuurlijkeOever[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percNatuurlijkeOever[lt] None Test op kleiner dan (<).
percNatuurlijkeOever[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percNatuurlijkeOever[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverig Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverig[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverig[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverig[gt] None Test op groter dan (>).
percOverig[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverig[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverig[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverig[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverigGroen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverigGroen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverigGroen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverigGroen[gt] None Test op groter dan (>).
percOverigGroen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverigGroen[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverigGroen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverigGroen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverigKade Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverigKade[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverigKade[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverigKade[gt] None Test op groter dan (>).
percOverigKade[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverigKade[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverigKade[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverigKade[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percOverigVerharding Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percOverigVerharding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percOverigVerharding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percOverigVerharding[gt] None Test op groter dan (>).
percOverigVerharding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percOverigVerharding[lt] None Test op kleiner dan (<).
percOverigVerharding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percOverigVerharding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percParkeerplaats Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percParkeerplaats[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percParkeerplaats[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percParkeerplaats[gt] None Test op groter dan (>).
percParkeerplaats[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percParkeerplaats[lt] None Test op kleiner dan (<).
percParkeerplaats[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percParkeerplaats[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percPercBermBrug Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percPercBermBrug[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percPercBermBrug[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percPercBermBrug[gt] None Test op groter dan (>).
percPercBermBrug[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percPercBermBrug[lt] None Test op kleiner dan (<).
percPercBermBrug[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percPercBermBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percRijbaanAsfalt Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percRijbaanAsfalt[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percRijbaanAsfalt[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percRijbaanAsfalt[gt] None Test op groter dan (>).
percRijbaanAsfalt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percRijbaanAsfalt[lt] None Test op kleiner dan (<).
percRijbaanAsfalt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percRijbaanAsfalt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percRijbaanElementenverharding Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percRijbaanElementenverharding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percRijbaanElementenverharding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percRijbaanElementenverharding[gt] None Test op groter dan (>).
percRijbaanElementenverharding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percRijbaanElementenverharding[lt] None Test op kleiner dan (<).
percRijbaanElementenverharding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percRijbaanElementenverharding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percSchuurSteen Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percSchuurSteen[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percSchuurSteen[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percSchuurSteen[gt] None Test op groter dan (>).
percSchuurSteen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percSchuurSteen[lt] None Test op kleiner dan (<).
percSchuurSteen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percSchuurSteen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percSpeeltuin Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percSpeeltuin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percSpeeltuin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percSpeeltuin[gt] None Test op groter dan (>).
percSpeeltuin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percSpeeltuin[lt] None Test op kleiner dan (<).
percSpeeltuin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percSpeeltuin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludOnverhardBrug Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludOnverhardBrug[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludOnverhardBrug[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludOnverhardBrug[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludOnverhardBrug[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludOnverhardBrug[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludOnverhardBrug[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludOnverhardBrug[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludOnverhardDivers Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludOnverhardDivers[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludOnverhardDivers[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludOnverhardDivers[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludOnverhardDivers[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludOnverhardDivers[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludOnverhardDivers[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludOnverhardDivers[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludVerhard Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludVerhard[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludVerhard[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludVerhard[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludVerhard[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludVerhard[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludVerhard[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludVerhard[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTaludVerhardBvBasalt Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTaludVerhardBvBasalt[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTaludVerhardBvBasalt[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTaludVerhardBvBasalt[gt] None Test op groter dan (>).
percTaludVerhardBvBasalt[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTaludVerhardBvBasalt[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTaludVerhardBvBasalt[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTaludVerhardBvBasalt[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTreinspoor Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTreinspoor[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTreinspoor[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTreinspoor[gt] None Test op groter dan (>).
percTreinspoor[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTreinspoor[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTreinspoor[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTreinspoor[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTrottoir Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTrottoir[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTrottoir[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTrottoir[gt] None Test op groter dan (>).
percTrottoir[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTrottoir[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTrottoir[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTrottoir[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTuinBereikbaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTuinBereikbaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTuinBereikbaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTuinBereikbaar[gt] None Test op groter dan (>).
percTuinBereikbaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTuinBereikbaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTuinBereikbaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTuinBereikbaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percTuinOnbereikbaar Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percTuinOnbereikbaar[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percTuinOnbereikbaar[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percTuinOnbereikbaar[gt] None Test op groter dan (>).
percTuinOnbereikbaar[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percTuinOnbereikbaar[lt] None Test op kleiner dan (<).
percTuinOnbereikbaar[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percTuinOnbereikbaar[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percVastePlanten Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percVastePlanten[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percVastePlanten[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percVastePlanten[gt] None Test op groter dan (>).
percVastePlanten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percVastePlanten[lt] None Test op kleiner dan (<).
percVastePlanten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percVastePlanten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percVerhardWandelpad Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percVerhardWandelpad[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percVerhardWandelpad[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percVerhardWandelpad[gt] None Test op groter dan (>).
percVerhardWandelpad[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percVerhardWandelpad[lt] None Test op kleiner dan (<).
percVerhardWandelpad[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percVerhardWandelpad[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percVolkstuin Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percVolkstuin[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percVolkstuin[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percVolkstuin[gt] None Test op groter dan (>).
percVolkstuin[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percVolkstuin[lt] None Test op kleiner dan (<).
percVolkstuin[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percVolkstuin[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
percWerkInUitvoering Geheel getal Test op exacte waarde (==)
percWerkInUitvoering[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
percWerkInUitvoering[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
percWerkInUitvoering[gt] None Test op groter dan (>).
percWerkInUitvoering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
percWerkInUitvoering[lt] None Test op kleiner dan (<).
percWerkInUitvoering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
percWerkInUitvoering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
statusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
stengelsM2 Geheel getal Test op exacte waarde (==)
stengelsM2[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
stengelsM2[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
stengelsM2[gt] None Test op groter dan (>).
stengelsM2[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
stengelsM2[lt] None Test op kleiner dan (<).
stengelsM2[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
stengelsM2[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijgegeven Tekst Test op exacte waarde (==)
vrijgegeven[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vrijgegeven[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vrijgegeven[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vrijgegeven[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vrijgegeven[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Japanseduizendknoop meldingen

beschrijving toevoegen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Beschrijving van het attribuut id.
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
lastupdate Datetime Beschrijving van het attribuut lastupdate.
ecologischeHoofdstructuur String Beschrijving van het attribuut ecologischeHoofdstructuur.
statusMelding String Beschrijving van het attribuut statusMelding.
sigNummerMelding String Beschrijving van het attribuut sigNummerMelding.
conversieId String Beschrijving van het attribuut conversieId.
lastupdateStatus Datetime Beschrijving van het attribuut lastupdateStatus.
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
statusKaartlaag String Beschrijving van het attribuut statusKaartlaag.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
conversieId Tekst Test op exacte waarde (==)
conversieId[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
conversieId[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
conversieId[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
conversieId[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
conversieId[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ecologischeHoofdstructuur Tekst Test op exacte waarde (==)
ecologischeHoofdstructuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ecologischeHoofdstructuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
ecologischeHoofdstructuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ecologischeHoofdstructuur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
ecologischeHoofdstructuur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
lastupdate yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdate[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdate[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdate[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdate[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdate[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdate[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdate[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
lastupdateStatus yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
lastupdateStatus[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
lastupdateStatus[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
lastupdateStatus[gt] None Test op groter dan (>).
lastupdateStatus[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
lastupdateStatus[lt] None Test op kleiner dan (<).
lastupdateStatus[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
lastupdateStatus[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNummerMelding Tekst Test op exacte waarde (==)
sigNummerMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sigNummerMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNummerMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNummerMelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sigNummerMelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
statusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
statusMelding Tekst Test op exacte waarde (==)
statusMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
statusMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
statusMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
statusMelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
statusMelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten

Eikenprocessierups

De data toont op welke plekken in de stad en wanneer nesten van de eikenprocessierups zijn aangetroffen. Burgers kunnen meldingen maken van de eikenprocessierups met de Signalen-app. Inspecteurs doen dit via het interne systeem van de gemeente. De data wordt dagelijks geüpdatet en is gekoppeld aan het registratiesysteem (gisib) waarin doorlopend mutaties plaatsvinden. Als een nest is verwijderd, dan wordt dat ook aangegeven. Naarmate het overlastseizoen vordert, zullen steeds meer aangetroffen en verwijderde nesten zichtbaar zijn. Aan het begin van het seizoen zijn nog niet alle eikenbomen gecontroleerd. De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
boomid String Uniek identificatienummer van een boom
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
sigNrmelding String meldingsnr van de melding uit de signalen app
datumMelding Date Datum waarop een melding is geregisteerd
datumBestrijding Date Datum waarop bestrijding heeft plaatsgevonden door uitvoer organisatie
urgentie String De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen
status String In hoeverre een melding in behandeling is genomen en/of is afgehandeld
urgentieStatusKaartlaag String combinatie van urgentie en status voor de openbare kaartlaag op data.amsterdam.nl
soortnaam String Soortnaam van de boom
boomhoogteklasseActueel String Lengte van een boom bij de laatste meting
aantalNestenMaatDeken Number Het aantal nesten met als maat een deken
aantalNestenMaatTennisbal Number Het aantal nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenMaatVoetbal Number Het aantal nesten met als maat een voetbal
aantalNestenVerwijderdMaatDeken Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een deken
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een voetbal
aantalDagenOpenBestrijding Number Aantal dagen open bestrijding
aantalDagenOpenInspectie Number Aantal dagen open inspectie
aantalDagenResterendBestrijding Number Aantal dagen resterend bestrijding
aantalDagenResterendInspectie Number Aantal dagen resterend inspectie
aantalEprNesten String Aantal eikenprocessierups nesten (in categorien ingedeeld)
bestrijdingsmethodeEpr String Toegepaste bestrijdingsmethode eikenprocessierups
datumToezicht Date Datum toezicht
geplandeUitvoeringsdatumVoor Date Geplande uitvoeringsdatum voor
inspecterendeOrganisatie String Naam inspecterende organisatie
inspectiedatum Date Inspectiedatum
nestformaat String formaat van het nest
nesthoogte String hoogte van het nest
nietBereikbaarMetHoogwerker String Niet bereikbaar voor hoogwerker
nietToegankelijkVoorBestrijding String Niet toegankelijk voor bestrijding
omschrijvingMelding String Omschrijving van een melding
omschrijvingAlgemeen String Algemene omschrijving
opmerkingUitvoerendeOrganisatie String Opmerkingen uitvoerende organisatie
startInspectiedatum Date Start inspectiedatum
uiterlijkeInspectiedatum Date De uiterlijke inspectiedatum
uitvoerendeOrganisatie String Naam uitvoerende organisatie
geldigTot Date De eind­da­tum van de gel­dig­heid van een be­paal­de com­bi­na­tie van ge­ge­vens over een melding
ranking Number deze hulpkolom geeft waarde 1 als een melding de meest actuele status van een boom bevat. Van toepassing bij de kaartlaag waarop alleen de (meest) actuele status per boom wordt getoond. Elk hoger getal toont een oudere status per boom

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalDagenOpenBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEprNesten FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalEprNesten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalEprNesten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEprNesten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEprNesten[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalEprNesten[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalNestenMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestrijdingsmethodeEpr FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bestrijdingsmethodeEpr[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bestrijdingsmethodeEpr[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestrijdingsmethodeEpr[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestrijdingsmethodeEpr[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bestrijdingsmethodeEpr[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomid Tekst Test op exacte waarde (==)
boomid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomid[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomid[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
datumBestrijding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumBestrijding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumBestrijding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumBestrijding[gt] None Test op groter dan (>).
datumBestrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBestrijding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumBestrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumBestrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
geldigTot FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geldigTot[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldigTot[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigTot[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geldigTot[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigTot[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geldigTot[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldigTot[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inspecterendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
inspecterendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspecterendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspecterendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspecterendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inspecterendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
inspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
inspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nestformaat FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nestformaat[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nestformaat[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nestformaat[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nestformaat[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nestformaat[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nesthoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nesthoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nesthoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nesthoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nesthoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nesthoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietBereikbaarMetHoogwerker FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietBereikbaarMetHoogwerker[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietBereikbaarMetHoogwerker[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietBereikbaarMetHoogwerker[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietBereikbaarMetHoogwerker[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietBereikbaarMetHoogwerker[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietToegankelijkVoorBestrijding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietToegankelijkVoorBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietToegankelijkVoorBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietToegankelijkVoorBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietToegankelijkVoorBestrijding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietToegankelijkVoorBestrijding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingAlgemeen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingAlgemeen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingAlgemeen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingAlgemeen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingAlgemeen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingAlgemeen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingMelding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingMelding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingMelding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingMelding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingMelding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingMelding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opmerkingUitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
ranking Getal Test op exacte waarde (==)
ranking[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
ranking[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
ranking[gt] None Test op groter dan (>).
ranking[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
ranking[lt] None Test op kleiner dan (<).
ranking[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
ranking[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNrmelding Tekst Test op exacte waarde (==)
sigNrmelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sigNrmelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNrmelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNrmelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sigNrmelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
startInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
startInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
startInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
startInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uiterlijkeInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
uiterlijkeInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
uiterlijkeInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
uiterlijkeInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uiterlijkeInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uiterlijkeInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uiterlijkeInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uiterlijkeInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
uitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentie Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentieStatusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentieStatusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentieStatusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentieStatusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentieStatusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentieStatusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten