Ziekten, Plagen en Exoten Groen

dataset met gegevens over ziekten, plagen en exoten in het groen in de gemeente Amsterdam

Endpoints

Tabellen

Eikenprocessierups

Meldingen van de eikenprocessierups en informatie over de bestrijding hiervan

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
id String Unieke aanduiding van het record.
geometrie Point Aanduiding voor de geometrie van het beheerobject volgens het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD, epsg:28992). bevat punt-geometrie.
boomid String Uniek identificatienummer van een boom
gbdBuurt String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
gbdBuurtId gaat vervallen String (relatie) Unieke identificatie van een buurt
sigNrmelding String meldingsnr van de melding uit de signalen app
datumMelding Date Datum waarop een melding is geregisteerd
datumBestrijding Date Datum waarop bestrijding heeft plaatsgevonden door uitvoer organisatie
urgentie String De urgentie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het nest, het aantal nesten per boom en het aantal aangetaste bomen
status String In hoeverre een melding in behandeling is genomen en/of is afgehandeld
urgentieStatusKaartlaag String combinatie van urgentie en status voor de openbare kaartlaag op data.amsterdam.nl
soortnaam String Soortnaam van de boom
boomhoogteklasseActueel String Lengte van een boom bij de laatste meting
aantalNestenMaatDeken Number Het aantal nesten met als maat een deken
aantalNestenMaatTennisbal Number Het aantal nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenMaatVoetbal Number Het aantal nesten met als maat een voetbal
aantalNestenVerwijderdMaatDeken Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een deken
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een tennisbal
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal Number Het aantal verwijderde nesten met als maat een voetbal
aantalDagenOpenBestrijding Number Aantal dagen open bestrijding
aantalDagenOpenInspectie Number Aantal dagen open inspectie
aantalDagenResterendBestrijding Number Aantal dagen resterend bestrijding
aantalDagenResterendInspectie Number Aantal dagen resterend inspectie
aantalEprNesten Number Aantal eikenprocessierups nesten
bestrijdingsmethodeEpr String Toegepaste bestrijdingsmethode eikenprocessierups
datumToezicht Date Datum toezicht
geplandeUitvoeringsdatumVoor Date Geplande uitvoeringsdatum voor
inspecterendeOrganisatie String Naam inspecterende organisatie
inspectiedatum Date Inspectiedatum
nestformaat String formaat van het nest
nesthoogte String hoogte van het nest
nietBereikbaarMetHoogwerker String Niet bereikbaar voor hoogwerker
nietToegankelijkVoorBestrijding String Niet toegankelijk voor bestrijding
notitieToezichthouder String Notitie van de toezichthouder
omschrijvingMelding String Omschrijving van een melding
omschrijvingAlgemeen String Algemene omschrijving
opmerkingUitvoerendeOrganisatie String Opmerkingen uitvoerende organisatie
startInspectiedatum Date Start inspectiedatum
uiterlijkeInspectiedatum Date De uiterlijke inspectiedatum
uitvoerendeOrganisatie String Naam uitvoerende organisatie
geldigTot Date De eind­da­tum van de gel­dig­heid van een be­paal­de com­bi­na­tie van ge­ge­vens over een melding

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
id Tekst Test op exacte waarde (==)
id[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
id[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
id[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
id[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
id[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geometrie GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
boomid Tekst Test op exacte waarde (==)
boomid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomid[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomid[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gbdBuurt.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
gbdBuurt.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gbdBuurt.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gbdBuurt.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gbdBuurt.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gbdBuurt.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sigNrmelding Tekst Test op exacte waarde (==)
sigNrmelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sigNrmelding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sigNrmelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sigNrmelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sigNrmelding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumMelding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumMelding[gt] None Test op groter dan (>).
datumMelding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumMelding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumMelding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumMelding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumMelding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumMelding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumBestrijding yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumBestrijding[gt] None Test op groter dan (>).
datumBestrijding[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumBestrijding[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumBestrijding[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumBestrijding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumBestrijding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumBestrijding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentie Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
urgentieStatusKaartlaag Tekst Test op exacte waarde (==)
urgentieStatusKaartlaag[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
urgentieStatusKaartlaag[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
urgentieStatusKaartlaag[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
urgentieStatusKaartlaag[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
urgentieStatusKaartlaag[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
boomhoogteklasseActueel Tekst Test op exacte waarde (==)
boomhoogteklasseActueel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
boomhoogteklasseActueel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
boomhoogteklasseActueel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
boomhoogteklasseActueel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
boomhoogteklasseActueel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalNestenMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatDeken[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatTennisbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalNestenVerwijderdMaatVoetbal[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenOpenInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenOpenInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenOpenInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenOpenInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenOpenInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenOpenInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenOpenInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenOpenInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendBestrijding FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendBestrijding[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendBestrijding[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendBestrijding[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendBestrijding[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalDagenResterendInspectie FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalDagenResterendInspectie[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalDagenResterendInspectie[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalDagenResterendInspectie[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalDagenResterendInspectie[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalDagenResterendInspectie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalDagenResterendInspectie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalDagenResterendInspectie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalEprNesten FP/MDW Getal Test op exacte waarde (==)
aantalEprNesten[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
aantalEprNesten[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalEprNesten[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
aantalEprNesten[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalEprNesten[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalEprNesten[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalEprNesten[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestrijdingsmethodeEpr FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
bestrijdingsmethodeEpr[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bestrijdingsmethodeEpr[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bestrijdingsmethodeEpr[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestrijdingsmethodeEpr[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestrijdingsmethodeEpr[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
datumToezicht FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
datumToezicht[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
datumToezicht[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumToezicht[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
datumToezicht[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumToezicht[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumToezicht[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumToezicht[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
geplandeUitvoeringsdatumVoor FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geplandeUitvoeringsdatumVoor[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspecterendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
inspecterendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspecterendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inspecterendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspecterendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inspecterendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
inspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
inspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
inspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
inspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
inspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nestformaat FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nestformaat[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nestformaat[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nestformaat[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nestformaat[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nestformaat[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nesthoogte FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nesthoogte[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nesthoogte[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nesthoogte[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nesthoogte[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nesthoogte[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietBereikbaarMetHoogwerker FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietBereikbaarMetHoogwerker[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietBereikbaarMetHoogwerker[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietBereikbaarMetHoogwerker[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietBereikbaarMetHoogwerker[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietBereikbaarMetHoogwerker[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nietToegankelijkVoorBestrijding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
nietToegankelijkVoorBestrijding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nietToegankelijkVoorBestrijding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nietToegankelijkVoorBestrijding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nietToegankelijkVoorBestrijding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nietToegankelijkVoorBestrijding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
notitieToezichthouder FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
notitieToezichthouder[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
notitieToezichthouder[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
notitieToezichthouder[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
notitieToezichthouder[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
notitieToezichthouder[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingMelding FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingMelding[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingMelding[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingMelding[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingMelding[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingMelding[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
omschrijvingAlgemeen FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
omschrijvingAlgemeen[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
omschrijvingAlgemeen[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
omschrijvingAlgemeen[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
omschrijvingAlgemeen[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
omschrijvingAlgemeen[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opmerkingUitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opmerkingUitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
startInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
startInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
startInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
startInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
startInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
startInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
startInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
startInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uiterlijkeInspectiedatum FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
uiterlijkeInspectiedatum[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
uiterlijkeInspectiedatum[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
uiterlijkeInspectiedatum[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
uiterlijkeInspectiedatum[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
uiterlijkeInspectiedatum[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uiterlijkeInspectiedatum[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uiterlijkeInspectiedatum[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerendeOrganisatie FP/MDW Tekst Test op exacte waarde (==)
uitvoerendeOrganisatie[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
uitvoerendeOrganisatie[like] FP/MDW Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
uitvoerendeOrganisatie[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
uitvoerendeOrganisatie[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
uitvoerendeOrganisatie[isempty] FP/MDW true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
geldigTot FP/MDW yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
geldigTot[gt] FP/MDW None Test op groter dan (>).
geldigTot[gte] FP/MDW None Test op groter dan of gelijk (>=).
geldigTot[lt] FP/MDW None Test op kleiner dan (<).
geldigTot[lte] FP/MDW None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
geldigTot[not] FP/MDW None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geldigTot[in] FP/MDW Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
geldigTot[isnull] FP/MDW true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
gbdBuurt gebieden:buurten