Werken met QGIS

WFS

De WFS-lagen zijn beschikbaar onder de volgende URL’s:

https://api.data.amsterdam.nl/v1/wfs/<dataset>/

Gebruik zo’n URL in QGIS:

(voorbeeldafbeelding van QGIS)

In de bovenstaande afbeelding wordt QGIS gekoppeld met de BAG dataset: https://api.data.amsterdam.nl/v1/wfs/bag/

Tip

De parameters ?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=.. worden door QGIS zelf achter de URL gezet. Het is niet nodig deze zelf toe te voegen.

Tip

De schuine streep aan het einde van de URL is belangrijk. QGIS werkt niet als deze ontbreekt. Dit is een beperking in QGIS.

Vector tiles (MVT)

De volgende stappen moeten uitgevoerd worden om vector tiles in QGIS te laden:

  • In de Browser (linker tabblad), rechtermuisklik op Vector Tiles, dan Nieuwe algemene verbinding (New Generic Connection).

  • De URL is https://api.data.amsterdam.nl/v1/mvt/<dataset>/<tabel>/{z}/{x}/{y}.pbf. Vervang <dataset> en <tabel> door de namen in kwestie, maar laat {z}/{x}/{y} staan, inclusief de accolades.

  • Min. zoomniveau (Min. Zoom Level) staat standaard op 0. Zet dit op 1.

Een lijst van datasets die vector tiles ondersteunen is beschikbaar op: https://api.data.amsterdam.nl/v1/mvt/.

Autorisatie

Voor gesloten datasets moet ook een autorisatieconfiguratie worden toegevoegd. Dit kan door op het groene kruisje in het bovenstaande menu te klikken. Selecteer OAuth2-authenticatie, met ‘implicit’ grant flow. Vul bij ‘request url’ https://iam.amsterdam.nl/auth/realms/datapunt-ad/protocol/openid-connect/auth en bij ‘token url’ https://iam.amsterdam.nl/auth/realms/datapunt-ad/protocol/openid-connect/certs in. De client id is qgis, Scope is email en access method is header. QGIS zal bij het activeren van een kaartlaag een browserscherm openen, waarin gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden ingevoerd.

(voorbeeldafbeelding van QGIS authenticatie)

In de bovenstaande afbeelding wordt QGIS authenticatie configuratie ingevoerd.

Hierna zijn de gegevens te raadplegen, te filteren en te combineren:

(stadsdelen weergegeven in QGIS)

Queries op relaties

Om object-relaties uit te lezen in WFS (momenteel niet ondersteund door MVT) kun je de volgende optie toevoegen aan de URL:

  • ?embed=relatienaam, zal een veld platgeslagen invoegen.

  • ?expand=relatienaam, zal een veld als “complex feature” invoegen.

Gebruik deze URL in QGIS, of een ander GIS-pakket.

Als voorbeeld: de BAG feature type buurt een relatie met een stadsdeel. Deze kan op beide manieren geconfigureerd worden in een GIS-pakket:

Deze parameters kunnen gecombineerd worden met de OUTPUTFORMAT parameter, zodat het export formaat ook geneste relaties bevat.

Embed of expand gebruiken?

QGIS 3 heeft geen ondersteuning voor complex features, en verwerkt deze als tekst. Gebruikt in QGIS daarom alleen de platgeslagen versie met ?embed=. De ?expand= versie is daarentegen ideaal voor GeoJSON exports, die wel goed kan omgaan met geneste structuren.

Datasets met meerdere geometrieën

Indien een tabel meerdere geometriëen bevat, zal deze voor ieder geometrieveld los opgenomen worden in de WFS. Zodoende kunnen GIS-pakketten op beide geometrieën weergeven op de kaart.

Via MVT kan alleen de hoofdgeometrie (mainGeometry) van een dataset worden geladen.

Dit is bijvoorbeeld te zien bij Horeca-exploitatievergunningen: er wordt een aparte laag voor het pand, en de bijbehorende terrassen beschikbaar gesteld. Zodoende kunnen beide geometriën uitgelezen worden. De data van beide lagen is identiek; alleen de volgorde van geometrie-velden is aangepast.