Autorisaties

Veel van de REST API endpoints zijn anoniem toegankelijk. Echter, voor sommige endpoints is autorisatie nodig. Deze autorisatie vindt plaats mbv. een JSON Web Token (JWT).

Per dataset is aangegeven of deze openbaar is, of dat er een of meer zgn. autorisatiescopes van toepassing zijn.

Deze scope kan gelden voor de volledige dataset, voor een of meer tabellen binnen de dataset of voor individuele velden van een tabel. Als een dataset of tabel is beschermd met een scope die niet aanwezig is in het JWT, dan geven requests op die dataset/tabel een error 403 (Forbidden). Als alleen een veld zodanig is beschermd, dan wordt het request uitgevoerd als gewoonlijk maar verschijnt het beschermde veld niet in het resultaat. Er verschijnt ook geen melding over velden die om deze reden niet aanwezig zijn. Bij twijfel moet het resultaat van een request naast het betreffende schema worden gelegd om te zien welke velden ontbreken en waarom.

De indeling in scopes is vastgelegd in Keycloak. Op het moment van schrijven zijn de volgende scopes in gebruik:

 • FP/MDW: Deze scope heeft elke ingelogde medewerker van de gemeente Amsterdam

 • FP/WAGENPARK: Deze scope geeft toegang tot de dataset met info over het wagenpark

 • FP/STURINGSMIDDELEN: Deze scope geeft toegang tot financiele gegevens uit de administratie

  van de gemeente Amsterdam

 • BRK/RO: Deze scope geeft toegang tot kadastrale objecten

 • BRK/RS: Deze scope geeft de rechten van BRK/RO en bovendien toegang tot niet natuurlijke

  subjecten

 • BRK/RSN: Deze scope geeft de rechten van BRK/RS en bovendien toegang tot natuurlijke

  subjecten

Notitie

Deze lijst kan achterhaald zijn. Raadpleeg bij twijfel de schema’s op https://schemas.data.amsterdam.nl/datasets/.

Toekenning van deze scopes kan worden aangevraagd bij de afdeling IV Beheer.

Om de API te testen met autorisatie kan de Swagger UI worden gebruikt. Deze is te vinden op:

https://api.data.amsterdam.nl/v1/<dataset-id>

Bij klikken op Authorize wordt het JWT token gezet voor gebruik in de Swagger UI. Bovendien wordt het token ook gepresenteerd in het scherm, zodat het kan worden gekopieerd om bijv. als volgt met curl te gebruiken:

curl https://api.data.amstdam.nl/v1/<dataset>/<table>/...
  --header "Authorization: Bearer ${token}"

Notitie

Als de “Authorize” in de Swagger UI niet werkt helpt het om dit in een anoniem browser window te doen.