REST API gebruiken

Alle nieuwe DSO-gebaseerde API's zijn te vinden onder het https://api.data.amsterdam.nl/v1/ endpoint. De individuele datasets worden toegelicht op de datasets </datasets/index> pagina.

Tip
Een overzicht van alle DataPunt API's is te vinden op: .

De datasets ondersteunen de volgende HTTP operaties:

Verzoek Resultaat
GET /v1/{dataset}/{tabel}/ De lijst van alle records in een tabel
GET /v1/{dataset}/{tabel}/{id}/ Een individueel record uit de tabel

Bijvoorbeeld:

curl https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/
curl https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/03630000000092.1/

Wanneer een pagina direct met de browser opgevraagd wordt dan worden de resultaten als een doorklikbare HTML pagina getoond. Bijvoorbeeld: https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/. Door de header Accept: application/hal+json te sturen wordt altijd een JSON response geforceerd. Dit kan ook met de query parameter _format=json

Functionaliteit

De API's ondersteunen mogelijkheden tot:

rest/pagination rest/filtering rest/fields rest/sort rest/embeds rest/formats rest/projections rest/authorization rest/temporal

De DSO Standaard

De API's op het /v1/ endpoint volgen de landelijke DSO standaard om een eenduidige wijze te bieden voor afnemers.

Hierdoor kom je als technisch gebruiker o.a. de volgende elementen tegen: