Relaties direct insluiten

Bij iedere relatie wordt er een hyperlink meegegeven om het object op te vragen. Echter kunnen alle objecten ook in een enkele request opgehaald worden. Dit is zowel voor de client als server efficiënter.

Gebruik hiervoor één van volgende opties:

De volgende aanroepen zijn identiek:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/?_expand=true'

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/?_expandScope=ligtInWijk'

De response bevat zowel het "buurt" object als de "wijk":

{
  "_links": {
    // ...
  },
  "_embedded": {
    "buurten": [
      {
        "_links": {
          "schema": "https://schemas.data.amsterdam.nl/datasets/gebieden/gebieden#buurten",
          "self": {
            "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/03630000000078/?volgnummer=1",
            "title": "03630000000078.1",
            "volgnummer": 1,
            "identificatie": "03630000000078"
          },
          "buurtenWoningbouwplan": [],
          "buurtenStrategischeruimtes": [],
          "ligtInWijk": {
            "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/wijken/03630012052036/?volgnummer=1",
            "title": "03630012052036.1",
            "volgnummer": 1,
            "identificatie": "03630012052036"
          }
        },
        "code": "A00a",
        "naam": "Kop Zeedijk",
        "cbsCode": "BU03630000",
        "geometrie": {
          "type": "Polygon",
          "coordinates": [
            // ...
          ]
        },
        "ligtInWijkVolgnummer": 1,
        "ligtInWijkIdentificatie": "03630012052036",
        "ligtInWijkId": "03630012052036",
        "documentdatum": null,
        "documentnummer": null,
        "eindGeldigheid": null,
        "beginGeldigheid": "2006-06-12",
        "registratiedatum": "2018-10-25T12:17:48",
        "id": "03630000000078.1"
      }
    ],
    "ligtInWijk": [
      {
        "_links": {
          "schema": "https://schemas.data.amsterdam.nl/datasets/gebieden/gebieden#wijken",
          "self": {
            "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/wijken/03630012052036/?volgnummer=1",
            "title": "03630012052036.1",
            "volgnummer": 1,
            "identificatie": "03630012052036"
          },
          "ligtInStadsdeel": {
            "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/03630000000018/?volgnummer=3",
            "title": "03630000000018.3",
            "volgnummer": 3,
            "identificatie": "03630000000018"
          }
        },
        "code": "A00",
        "naam": "Burgwallen-Oude Zijde",
        "cbsCode": "WK036300",
        "geometrie": {
          "type": "Polygon",
          "coordinates": [
            // ...
          ]
        },
        "documentdatum": null,
        "documentnummer": null,
        "eindGeldigheid": null,
        "beginGeldigheid": "2006-06-12",
        "ligtInStadsdeelVolgnummer": 3,
        "ligtInStadsdeelIdentificatie": "03630000000018",
        "registratiedatum": "2018-10-25T12:17:33",
        "id": "03630012052036.1"
      }
    ]
  },
  "page": {"number": 1, "size": 1, "totalElements": 973, "totalPages": 973}
}