Paginering

De REST API geeft de resultaten gepagineerd terug. De paginagrootte kan aangepast worden door een ?_pageSize=n query parameter toe te voegen aan de request URL.

In de response zijn de volgende elementen te vinden:

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/"
    },
    "next": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/?page=3"
    },
    "previous": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/?page=1"
    }
  },
  "_embedded": {

    // alle objecten...

  },
  "page": {
    "number": 2,
    "size": 20
  }
}

Notitie

In plaats van _pageSize wordt ook page_size ondersteund, maar _pageSize heeft de voorkeur.

Met de velden _links.next en _links.previous zijn respectievelijk de volgende en vorige pagina op te vragen. Meer algemeen kan pagina n worden opgevraagd met ?page=n. Paginanummers beginnen bij één, niet nul. De links next en previous ontbreken op de laatste, resp. eerste, pagina.

In het object page zijn de volgende velden opgenomen:

 • page.number: het huidige paginanummer;

 • page.size: de grootte van een pagina.

Wordt ?_count=true meegegeven, dat bevat het tevens:

 • page.totalElements: het aantal objecten in de (gefilterde) resultaatset;

 • page.totalPages: het aantal pagina’s dat de resultaatset beslaat.

Bijvoorbeeld:

"page": {
  "number": 1,
  "size": 20,
  "totalElements": 117,
  "totalPages": 6,
}

Het tellen van resultaten moet expliciet aangevraagd worden omdat dit bij grote datasets vertragend werkt. Lees _links.next uit om te zien of er een volgende pagina is.

De velden uit het page-object worden ook als HTTP-headers in de response teruggegeven:

 • X-Pagination-Page: Het huidige paginanummer.

 • X-Pagination-Limit: de grootte van een pagina.

 • X-Total-Count: de grootte van de resultaatset.

 • X-Pagination-Count: het aantal paginas voor de gegeven _pageSize.

De laatste twee zijn weer alleen aanwezig in het geval _count=true.