Geometrie projecties

De geometrie velden worden standaard teruggegeven in de projectie van de originele bron. Dit is veelal de rijksdriehoekscoördinaten (Amersfoort / RD New). Met de Accept-Crs header kan opgegeven worden met welke transformatie alle geometriewaarden teruggegeven moet worden. Bijvoorbeeld:

curl -H "Accept-Crs: EPSG:28992" https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/

Veelgebruikte projecties zijn:

Projectie Toelichting
EPSG:28992 Nederlandse rijksdriehoekscoördinaten (RD New).
EPSG:4258 ETRS89, Europese projectie.
EPSG:3857 Pseudo-Mercator (vergelijkbaar met Google Maps)
EPSG:4326 WGS 84 latitude-longitude, wereldwijd.

De andere notatievormen (zoals urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 en www.opengis.net URI's) worden ook ondersteund.