Remotes (proxies)

Sommige datasets in DSO-API zijn in feite verbindingen met andere services. Meer bepaald zijn dit:

De endpoints voor deze datasets accepteren andere parameters en leveren andere formats op dan de overige datasets.

Bevraging van Haal Centraal BRK vereist een token (zie Autorisatie) met scopes BRK/RO, BRK/RS en BRK/RSN.