Sorteren van resultaten

Gebruik de parameter ?_sort={veld1},{veld2},{...} om resultaten te ordenen. Bijvoorbeeld:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/?_sort=naam'

Sorteren om meerdere velden is ook mogelijk met ?_sort={veld1},{veld2}:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/?_sort=ingangCyclus,naam'

Gebruik het --teken om omgekeerd te sorteren ?_sort=-{veld1},-{veld2}:

curl 'https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/stadsdelen/?_sort=-ingangCyclus,naam'
Note
In plaats van `_sort` wordt ook `sorteer` ondersteund, maar `_sort` heeft de voorkeur.