Temporele Datasets

Sommige datasets bevatten historische data. Hiermee kan je door vorige versies van hetzelfde object navigeren. Standaard wordt alleen de huidige versie teruggegeven voor de API.

Het navigeren naar andere voorkomens/versies noemt de DSO standaard ook wel "tijdreizen". We spreken hier ook over "temporele" datasets.

Opbouw identificatie

Elk object binnen een temporele dataset heeft één of meerdere voorkomens/versies. Ieder object heeft naast de gemeenschappelijke sleutel bijvoorbeeld een "volgnummer" of "datum". Bij iedere verandering wordt het vorige record afgesloten, en een nieuw record toegevoegd.

Alle records behouden wel dezelfde primaire identifier (bij ons vaak: "identificatie"). Een tweede veld wordt gebruikt in een samengestelde primaire sleutel om het object uniek te identificeren (bij ons vaak "volgnummer").

Andere tabellen kunnen op twee manieren verwijzen naar een temporeel record. Er kan verwezen worden naar slechts de eerste deel van identificatie. Ook kan er naar een specifieke versie/voorkomen van het object verwezen worden.

Naast objecten kunnen ook relaties temporaliteit bevatten. Denk bijvoorbeeld aan een wijk die gekoppeld wordt aan een nieuw gebied. Beide objecten blijven dezelfde geldigheid behouden; alleen de relatie is veranderd.

Zoekingangen

Er zijn meerdere assen waarop de verschillende "voorkomens" van een object op te vragen zijn:

Dimensie (as) Omschrijving
Geldig op Wanneer iets actief is.
Beschikbaar op Invoerdatum van de gegevens.
In werking op Regels die eerder/later ingaan.

Doorgaans is de "geldig op"-dimensie de standaard zoekingang. Dit laat zien wanneer iets in de echte wereld van toepassing is (materiële historie).

De "beschikbaar op"-dimensie laat zien wanneer deze verandering ook te zien is in het systeem (formele historie). Dat kan eerder zijn (aankondiging van een verandering), maar ook later (bijvoorbeeld aangifte van geboorte op dag 3). Dit wordt ook gebruikt om beslissingen te controleren; "toen we destijds keken, zouden we het geldige object hebben gevonden?".

De "in werking op"-dimensie is vooral bij juridische kwesties van toepassing. Hierbij kan het gaan om regels die met terugwerkende kracht gelden. Soms zijn regels al geldig, maar nog niet in werking (zie bijvoorbeeld de aanloop naar de GDPR/AVG), zijn ze werkzaam met terugwerkende kracht, of gelden de oude regels nog voor huidige situaties (bijv. oude systeem van studiefinanciëring bij iedereen geboren voor 1990).

Filtering op versienummer

Bijvoorbeeld: de buurt Riekerpolder in gebieden/buurten heeft op het moment van schrijven de volgende attributen:

{
   "_links": {
     ...
     "self": {
       "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/03630000000477/?volgnummer=2",
       "title": "03630000000477.2",
       "volgnummer": 2,
       "identificatie": "03630000000477"
     },
     ...
   },
   "id": "03630000000477.2"
   "code": "F88a",
   "naam": "Riekerpolder",
   ...
   "beginGeldigheid": "2010-05-01",
   "eindGeldigheid": null,
   "registratiedatum": "2018-10-25T12:17:48",
 }

Dezelfde link met ?volgnummer=1 geeft de eerste versie van deze buurt:

{
  "_links": {
    ...
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/03630000000477/?volgnummer=1",
      "title": "03630000000477.1",
      "volgnummer": 1,
      "identificatie": "03630000000477"
    },
    ...
  },
  "id": "03630000000477.1"
  "code": "R88a",
  "naam": "Riekerpolder",
  ...
  "beginGeldigheid": "2006-06-16",
  "eindGeldigheid": "2010-05-01",
  "registratiedatum": "2010-05-01T00:00:00",
}

Filtering op basis van geldigheidsdatum

Objecten binnen een temporele dataset mogen gefilterd worden op basis van geldigheidsdatum. De dataset gebieden heeft bijvoorbeeld een temporeel filter geldigOp.

Bijvoorbeeld, opnieuw Riekerpolder, maar nu met ?geldigOp=2010-04-30, geeft versie 1 van die buurt:

{
  "_links": {
    ...
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/v1/gebieden/buurten/03630000000477/?geldigOp=2010-04-30",
      "title": "03630000000477.1",
      "volgnummer": 1,
      "identificatie": "03630000000477"
    },
    ...
  },
  "id": "03630000000477.1"
  "code": "R88a",
  "naam": "Riekerpolder",
  ...
  "beginGeldigheid": "2006-06-16",
  "eindGeldigheid": "2010-05-01",
  "registratiedatum": "2010-05-01T00:00:00",
}

De temporele zoekfilters worden ook toegepast in de links/href velden.