aardgasverbruik

Data van Liander over Standaard Jaarverbruik (SJV) en aantal aansluitingen per postcode-range in de MRA. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar). O&S heeft statistieken over deze data gegenereerd. Het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeentes in de MRA zit niet opgenomen in de gegevens van Liander, aangezien Stedin daar de regionale netbeheerder is van het aardgasnetwerk (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort).

Mra liander

N.b.: Deze tabel heeft geen geometrieveld, en kan daarom alleen gebruikt worden in embeds van andere features.

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id String Unieke identificatie
data_date Date Datum van de aangeleverde data
postcode_vanaf String Postcode vanaf (eerste postcode in postcoderange)
postcode_tot_en_met String Postcode t/m (laatste postcode in postcoderange)
maand Integer Maand waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan
jaar Integer Jaar waarin voorspelling standaard jaarverbruik is gedaan
aantal_aansluitingen Integer Aantal aansluitingen
standaard_jaarverbruik Integer Standaard Jaarverbruik. Het standaard jaarverbruik is het verwachte jaarverbruik voor gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden (standaardjaar).
segment String Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).
insert_datetime Datetime
eindgeldigheid Datetime Selectie op eindgeldigheid is null geeft de laatst aangeleverde data.
gemeentecode_pc_vanaf String Gemeentecode gekoppeld op postcode vanaf
gemeentenaam_pc_vanaf String Gemeentenaam gekoppeld op postcode vanaf
gemeentecode_pc_tot_en_met String Gemeentecode gekoppeld op postcode t/m
gemeentenaam_pc_tot_en_met String Gemeentenaam gekoppeld op postcode t/m
gbd_brt_code_pc_vanaf String Buurt code gekoppeld op postcode vanaf
gbd_brt_code_cbs_pc_vanaf String CBS buurt code gekoppeld op postcode vanaf
gbd_brt_naam_pc_vanaf String Buurt naam gekoppeld op postcode vanaf
gbd_brt_code_pc_tot_en_met String Buurt code gekoppeld op postcode t/m
gbd_brt_code_cbs_pc_tot_en_met String CBS buurt code gekoppeld op postcode t/m
gbd_brt_naam_pc_tot_en_met String Buurt naam gekoppeld op postcode t/m
gbd_wijk_code_pc_vanaf String Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf
gbd_wijk_code_cbs_pc_vanaf String CBS Wijkcode gekoppeld op postcode vanaf
gbd_wijk_naam_pc_vanaf String Wijknaam gekoppeld op postcode vanaf
gbd_wijk_code_pc_tot_en_met String Wijkcode gekoppeld op postcode t/m
gbd_wijk_code_cbs_pc_tot_en_met String CBS Wijkcode gekoppeld op postcode t/m
gbd_wijk_naam_pc_tot_en_met String Wijknaam gekoppeld op postcode t/m
gbd_sdl_code_pc_vanaf String Stadsdeel code gekoppeld op postcode vanaf
gbd_sdl_naam_pc_vanaf String Stadsdeel naam gekoppeld op postcode vanaf
gbd_sdl_code_pc_tot_en_met String Stadsdeel code gekoppeld op postcode t/m
gbd_sdl_naam_pc_tot_en_met String Stadsdeel naam gekoppeld op postcode t/m

Mra statistieken pcranges

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id String Unieke identificatie
foreign_key_aardgasverbruik_mra_liander String Foreign key naar aardgasverbruik_mra_liander
foreignKeyAardgasverbruikMraLianderId String Foreign key naar aardgasverbruik_mra_liander
gemiddeld_aardgasverbruik_per_aansluiting Number Gemiddeld standaard jaarverbruik per aansluiting
standaard_jaarverbruik_gemiddelde_historie Number Gemiddeld standaard jaarverbruik over historische jaren
standaard_jaarverbruik_historie_jaar String De jaren waar het gemiddelde standaard jaarverbruik in kolom sjv_gemiddelde_his betrekking op heeft
verandering_fractie Number Verandering in standaard jaarverbruik ten opzichte van gemiddelde standaard jaarverbruik van historische jaren
postcode_array Array Array met alle postcodes in postcoderange
postcoderange_geometrie Geometry Geometrie van postcode ranges

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
foreign_key_aardgasverbruik_mra_liander aardgasverbruik:mraLiander

Zie ook