loopfietsnetwerk

Topologisch consistent netwerk bedoeld voor het uitvoeren van ruimtelijke netwerkanalyses in het gemeentelijke domein

Edges

Aslijnen van wegen, voetpaden en oversteekjes als onderdeel van topologisch netwerk (graph)

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
id Integer uniek identificerend kenmerk edge
wegklasse String wegklasse afkomstig uit Openstreetmap, IMGEO en Amsterdam specifieke wegklassen
hoogteniveau Integer relatieve hoogteligging, maaiveld=0, zwevende delen >0 , ondergrondse delen <0
straatnaam String onofficiele straatnaam uit Openstreetmap
indicatie_voet_fiets Boolean indicatie of edge gebruikt kan worden voor modaliteit voetgangers en fietsers
indicatie_brug Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een brug
indicatie_tunnel Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een tunnel
indicatie_ov_bus Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een OV-baan voor busverkeer
indicatie_spoor Boolean indicatie of de edge onderdeel is van een spoorbaan
indicatie_toegankelijkheid Boolean indicatie of de edge toegankelijk is voor voetgangers. bron: OSM
type_veer_route String typering vervoer over water
minimum_breedte Number minimale afgeleide breedte uit BGT voetpad
maximum_breedte Number maximale afgeleide breedte uit BGT voetpad
gewogen_gemiddelde_breedte Number gewogen gemiddelde afgeleide breedte uit BGT voetpad. Weging is op basis van lengte
weight Number standaard gewicht, gebaseerd op de werkelijke lengte van de edge of aslijn
maximum_snelheid Number maximum snelheid voor gemotoriseerd verkeer. bron: OSM
start_node Integer startpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
startNodeId Integer startpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
end_node Integer eindpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
endNodeId Integer eindpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
datum_extractie Date datum creatie dataset
geometrie Linestring

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...:

RelatieTabelOmschrijving
end_node loopfietsnetwerk:nodesPoi Alle nodes en point of interest van het netwerk
start_node loopfietsnetwerk:nodesPoi Alle nodes en point of interest van het netwerk

Je kunt meerdere velden insluiten door te ze scheiden met komma's. Bijvoorbeeld: ?embed=end_node,start_node.

Nodes poi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
node_id Integer
poi_id String identificatie point of interest
poi_type String Typering point of interest
businesskey_poi String Unieke business key van de point of interest
bron_id String identificatie van object uit de bron
datum_extractie Date datum creatie dataset
geometrie Point

Poi adressen

Alle hoofdadressen van adresseerbare objecten gerelateerd aan de points of interest

Velden

VeldnaamTypeOmschrijving
adresseerbaarobject_identificatie String unieke identificatie van de BAG verblijfsobject, ligplaats of standplaats
poi_id String unieke identificatie van de point of interest
type_adresseerbaar_object String typering van het adresseerbare object uit de BAG {verblijfsobject, ligplaats, standplaats}
status String status van het adresseerbare object indien verblijfsobject {gevormd, ingebruik-niet ingemeten, in gebruik}
gebruiksdoel String gebruiksdoel van het adresseerbare object uit de BAG
indicatie_hoofdadres Boolean indicatie of het een hoofadres betreft
openbareruimte_naam String Officiƫle naam openbare ruimte conform BAG
huisnummer Integer Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering
huisletter String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken
huisnummertoevoeging String Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter
postcode String De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).
woonplaats_naam String Officiƫle naam van de woonplaats
gemeente_naam String De naam van de gemeente (afkomstig van het Kadaster)
pand_identificatie String Landelijke identificerende sleutel van het pand
peil_datum Date peildatum van de BAG gegevens
datum_extractie Date datum creatie dataset
geometrie Point

Zie ook