Loopfietsnetwerk

Topologisch consistent netwerk bedoeld voor het uitvoeren van ruimtelijke netwerkanalyses in het gemeentelijke domein


Edges

Aslijnen van wegen, voetpaden en oversteekjes als onderdeel van topologisch netwerk (graph)

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

id

Integer

uniek identificerend kenmerk edge

wegklasse

String

wegklasse afkomstig uit Openstreetmap, IMGEO en Amsterdam specifieke wegklassen

hoogteniveau

Integer

relatieve hoogteligging, maaiveld=0, zwevende delen >0 , ondergrondse delen <0

straatnaam

String

onofficiele straatnaam uit Openstreetmap

indicatie_voet_fiets

Boolean

indicatie of edge gebruikt kan worden voor modaliteit voetgangers en fietsers

indicatie_brug

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een brug

indicatie_tunnel

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een tunnel

indicatie_ov_bus

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een OV-baan voor busverkeer

indicatie_spoor

Boolean

indicatie of de edge onderdeel is van een spoorbaan

indicatie_toegankelijkheid

Boolean

indicatie of de edge toegankelijk is voor voetgangers. bron: OSM

type_veer_route

String

typering vervoer over water

minimum_breedte

Number

minimale afgeleide breedte uit BGT voetpad

maximum_breedte

Number

maximale afgeleide breedte uit BGT voetpad

gewogen_gemiddelde_breedte

Number

gewogen gemiddelde afgeleide breedte uit BGT voetpad. Weging is op basis van lengte

weight

Number

standaard gewicht, gebaseerd op de werkelijke lengte van de edge of aslijn

maximum_snelheid

Number

maximum snelheid voor gemotoriseerd verkeer. bron: OSM

start_node

Integer

startpunt van de edge, is gerelateerd aan de node

end_node

Integer

eindpunt van de edge, is gerelateerd aan de node

datum_extractie

Date

datum creatie dataset

geometrie

Linestring

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?embed=... en ?expand=...`:

Relatie

Tabel

Omschrijving

end_node

loopfietsnetwerk/nodesPoi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

start_node

loopfietsnetwerk/nodesPoi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

Je kan meerdere velden insluiten door te ze scheiden met een comma, bijvoorbeeld: ?embed=end_node,start_node


Nodes poi

Alle nodes en point of interest van het netwerk

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

node_id

Integer

poi_id

String

identificatie point of interest

poi_type

String

Typering point of interest

businesskey_poi

String

Unieke business key van de point of interest

bron_id

String

identificatie van object uit de bron

datum_extractie

Date

datum creatie dataset

geometrie

Point


Poi adressen

Alle hoofdadressen van adresseerbare objecten gerelateerd aan de points of interest

Velden

Veldnaam

Type

Omschrijving

adresseerbaarobject_identificatie

String

unieke identificatie van de BAG verblijfsobject, ligplaats of standplaats

poi_id

String

unieke identificatie van de point of interest

type_adresseerbaar_object

String

typering van het adresseerbare object uit de BAG {verblijfsobject, ligplaats, standplaats}

status

String

status van het adresseerbare object indien verblijfsobject {gevormd, ingebruik-niet ingemeten, in gebruik}

gebruiksdoel

String

gebruiksdoel van het adresseerbare object uit de BAG

indicatie_hoofdadres

Boolean

indicatie of het een hoofadres betreft

openbareruimte_naam

String

Officiële naam openbare ruimte conform BAG

huisnummer

Integer

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering

huisletter

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken

huisnummertoevoeging

String

Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter

postcode

String

De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).

woonplaats_naam

String

Officiële naam van de woonplaats

gemeente_naam

String

De naam van de gemeente (afkomstig van het Kadaster)

pand_identificatie

String

Landelijke identificerende sleutel van het pand

peil_datum

Date

peildatum van de BAG gegevens

datum_extractie

Date

datum creatie dataset

geometrie

Point

Zie ook

Bekijk ook de algemene uitleg over het uitlezen van WFS servers.