Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Complexen

Een complex is een verzameling monumenten waarvan de onderlinge samenhang een zekere cultuurhistorische waarde bezit

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String unieke identificatie van het object
monumentnummerComplex Integer nummer dat is toegekend aan het complex door Monumenten en Archeologie resp. Rijksdienst
naam String naam waaronder het complex bekend staat
bestaatUitMonumentenMonumenten Array een complex kan bestaan uit meerdere monumenten
bestaatUitMonumentenMonumenten.identificatie String
beschrijving String Afgeschermde beschrijving van het complex aan de hand van gebouwtype en bouwgeschiedenis, architectonische verschijningsvorm en cultuurhistorische context
beschrijvingPubliek String Publieke beschrijving van het complex aan de hand van gebouwtype en bouwgeschiedenis, architectonische verschijningsvorm en cultuurhistorische context
datumActueelTot Datetime Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beschrijving MON/RDM Tekst Test op exacte waarde (==)
beschrijving[like] MON/RDM Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beschrijving[isnull] MON/RDM true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beschrijving[isempty] MON/RDM true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beschrijving[not] MON/RDM None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beschrijving[in] MON/RDM Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beschrijvingPubliek Tekst Test op exacte waarde (==)
beschrijvingPubliek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beschrijvingPubliek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beschrijvingPubliek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beschrijvingPubliek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beschrijvingPubliek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bestaatUitMonumentenMonumenten value1,value2 Test op exacte waarde (==)
bestaatUitMonumentenMonumenten[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
bestaatUitMonumentenMonumenten[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bestaatUitMonumentenMonumenten[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bestaatUitMonumentenMonumenten[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[gt] None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
monumentnummerComplex Geheel getal Test op exacte waarde (==)
monumentnummerComplex[lt] None Test op kleiner dan (<).
monumentnummerComplex[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
monumentnummerComplex[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
monumentnummerComplex[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
monumentnummerComplex[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
monumentnummerComplex[gt] None Test op groter dan (>).
monumentnummerComplex[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
bestaatUitMonumentenMonumenten monumenten:monumenten Een beschermd monument is een onroerend monument ofwel zaak of terrein dat beschermd is vanwege het algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde

Monumenten

Een beschermd monument is een onroerend monument ofwel zaak of terrein dat beschermd is vanwege het algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String unieke identificatie van het object
monumentnummer Integer toegekend door het collegen van Amsterdam (M&A), Gedeputeerde Staten resp. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetschap
adressering String een samenvatting van de adressen van een monument. dit kenmerk biedt de mogelijkheid om in één veld een herkenbare locatie aan te geven
betreftBagPand Array gevuld indien het monument een pand is
betreftBagPand.identificatie String
betreftBagPand.volgnummer Integer
betreftBagPand.beginGeldigheid Datetime
betreftBagPand.eindGeldigheid Datetime
naam String naam waaronder het monument bekend staat
type String typering van de fysieke verschijningsvorm van het monument
status String beschermde status van het monument
datumAanwijzing Datetime datum waarop de beschermde status van het monument in werking treedt
datumAfvoeren Datetime datum waarop de beschermde status van het monument is afgevoerd
inOnderzoek String hiermee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object
architectOntwerp String degene die ontwerper is van het monument, die dit ontwerp visualiseerd en die de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt
opdrachtgeverBouw String degene die de opdracht heeft gegeven tot ontwerp en realisatie van het monument
jaarBeginVan String jaartal waarin het monument in zijn vroegste vorm is aangevangen
jaarBeginTot String jaartal waarin het monument in zijn vroegste vorm is opgeleverd
oorspronkelijkeFunctie String indeling naar vorm en functie die leiden zijn geweest in het ontwerp en de realisatie van het monument. Indeling gebaseerd op CBS-categorien
puntCoordinaten Point De X- en Y-coordinaat die als coordnatenpaar de ligging van het monument representeert in het Rijksdriehoeksstelsel
geometrie Geometry ruimtelijke ligging van het monument in het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Dit is gevuld met de contour of als deze niet gevuld is, de puntCoordinaten
contour Multipolygon ruimtelijke contour en ligging van het monument in het Rijksdriehoeksstelsel (RD)
redengevendeOmschrijving String de afgeschermde, historische omschrijvng, behorend bij het aanwijzingsbesluit
redengevendeOmschrijvingPubliek String de publieke, historische omschrijvng, behorend bij het aanwijzingsbesluit
beschrijving String Afgeschermde beschrijving van gebouwtype, bouwgeschiedenis, architectonische verschijningsvorm en of stedebouwkundige en cultuurhistorische context
beschrijvingPubliek String Publieke beschrijving van gebouwtype, bouwgeschiedenis, architectonische verschijningsvorm en of stedebouwkundige en cultuurhistorische context
ligtInMonumentenComplex Object (relatie) complex waartoe het monument behoort
ligtInMonumentenComplex.identificatie String (relatie) complex waartoe het monument behoort
heeftMonumentenSitueringen Array wijze waarop een monument zich verhoudt tot een of meer adressen
heeftMonumentenSitueringen.identificatie String
datumActueelTot Datetime Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
adressering Tekst Test op exacte waarde (==)
adressering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
adressering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
adressering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
adressering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
adressering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
architectOntwerp Tekst Test op exacte waarde (==)
architectOntwerp[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
architectOntwerp[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
architectOntwerp[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
architectOntwerp[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
architectOntwerp[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beschrijving MON/RDM Tekst Test op exacte waarde (==)
beschrijving[like] MON/RDM Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beschrijving[isnull] MON/RDM true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beschrijving[isempty] MON/RDM true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beschrijving[not] MON/RDM None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beschrijving[in] MON/RDM Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beschrijvingPubliek Tekst Test op exacte waarde (==)
beschrijvingPubliek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
beschrijvingPubliek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beschrijvingPubliek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
beschrijvingPubliek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beschrijvingPubliek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betreftBagPand value1,value2 Test op exacte waarde (==)
betreftBagPand[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
betreftBagPand[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftBagPand[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftBagPand[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
contour GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
datumAanwijzing yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumAanwijzing[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumAanwijzing[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAanwijzing[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAanwijzing[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAanwijzing[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAanwijzing[gt] None Test op groter dan (>).
datumAanwijzing[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[gt] None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumAfvoeren yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumAfvoeren[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumAfvoeren[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumAfvoeren[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumAfvoeren[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumAfvoeren[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumAfvoeren[gt] None Test op groter dan (>).
datumAfvoeren[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
heeftMonumentenSitueringen value1,value2 Test op exacte waarde (==)
heeftMonumentenSitueringen[contains] Kommagescheiden lijst Test of er een intersectie is met de waarde.
heeftMonumentenSitueringen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
heeftMonumentenSitueringen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
heeftMonumentenSitueringen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
inOnderzoek Tekst Test op exacte waarde (==)
inOnderzoek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
inOnderzoek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
inOnderzoek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
inOnderzoek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
inOnderzoek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarBeginTot Tekst Test op exacte waarde (==)
jaarBeginTot[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jaarBeginTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarBeginTot[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jaarBeginTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarBeginTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
jaarBeginVan Tekst Test op exacte waarde (==)
jaarBeginVan[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
jaarBeginVan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
jaarBeginVan[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
jaarBeginVan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
jaarBeginVan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
monumentnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
monumentnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
monumentnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
monumentnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
monumentnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
monumentnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
monumentnummer[gt] None Test op groter dan (>).
monumentnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
oorspronkelijkeFunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
oorspronkelijkeFunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
oorspronkelijkeFunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
oorspronkelijkeFunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
oorspronkelijkeFunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
oorspronkelijkeFunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
opdrachtgeverBouw Tekst Test op exacte waarde (==)
opdrachtgeverBouw[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
opdrachtgeverBouw[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
opdrachtgeverBouw[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
opdrachtgeverBouw[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
opdrachtgeverBouw[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
puntCoordinaten GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
redengevendeOmschrijving MON/RDM Tekst Test op exacte waarde (==)
redengevendeOmschrijving[like] MON/RDM Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redengevendeOmschrijving[isnull] MON/RDM true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redengevendeOmschrijving[isempty] MON/RDM true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redengevendeOmschrijving[not] MON/RDM None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redengevendeOmschrijving[in] MON/RDM Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redengevendeOmschrijvingPubliek Tekst Test op exacte waarde (==)
redengevendeOmschrijvingPubliek[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redengevendeOmschrijvingPubliek[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redengevendeOmschrijvingPubliek[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redengevendeOmschrijvingPubliek[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redengevendeOmschrijvingPubliek[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
betreftBagPand bag:panden
heeftMonumentenSitueringen monumenten:situeringen Situering is een kenmerk dat is meegegeven aan de koppeling tussen monument en adres, het geeft aan hoe een monument zich verhoudt tot een of meer adressen
ligtInMonumentenComplex monumenten:complexen Een complex is een verzameling monumenten waarvan de onderlinge samenhang een zekere cultuurhistorische waarde bezit

Situeringen

Situering is een kenmerk dat is meegegeven aan de koppeling tussen monument en adres, het geeft aan hoe een monument zich verhoudt tot een of meer adressen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String unieke identificatie van de gegevensgroep
eersteSituering String J/N; een monument kan meerdere situeringen hebben, waarvan er altijd één de belangrijkste/naamgevende is. Dit kenmerk geeft aan of dat deze situering betreft
situeringNummeraanduiding String wijze waarop het adres zich tot het monument verhoudt
hoortBijMonumentenMonument Object (relatie) een situering hoort bij één monument
hoortBijMonumentenMonument.identificatie String (relatie) een situering hoort bij één monument
betreftBagNummeraanduiding Object (relatie) het adres dat de situering heeft
betreftBagNummeraanduiding.identificatie String (relatie) het adres dat de situering heeft
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer Integer (relatie) het adres dat de situering heeft
datumActueelTot Datetime Einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
betreftBagNummeraanduiding.identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
betreftBagNummeraanduiding.identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
betreftBagNummeraanduiding.identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftBagNummeraanduiding.identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
betreftBagNummeraanduiding.identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftBagNummeraanduiding.identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer Geheel getal Test op exacte waarde (==)
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[lt] None Test op kleiner dan (<).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[gt] None Test op groter dan (>).
betreftBagNummeraanduiding.volgnummer[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[gt] None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eersteSituering Tekst Test op exacte waarde (==)
eersteSituering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eersteSituering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eersteSituering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eersteSituering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eersteSituering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
situeringNummeraanduiding Tekst Test op exacte waarde (==)
situeringNummeraanduiding[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
situeringNummeraanduiding[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
situeringNummeraanduiding[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
situeringNummeraanduiding[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
situeringNummeraanduiding[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).

Insluitbare relaties

De volgende velden kunnen ingesloten worden met ?_expandScope=...:

Relatie Tabel Omschrijving
betreftBagNummeraanduiding bag:nummeraanduidingen
hoortBijMonumentenMonument monumenten:monumenten Een beschermd monument is een onroerend monument ofwel zaak of terrein dat beschermd is vanwege het algemeen belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde

Unesco

De Amsterdamse grachtengordel staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst, wat betekent dat er internationale erkenning is van het bijzondere karakter van dit deel van de historische binnenstad. Het aanwijzen van cultureel erfgoed is bedoeld om het beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String unieke identificatie van het object
datumActueelTot Datetime einddatum van de cyclus, eventueel in combinatie met het kenmerk Status
naam String de naam van het object
beginGeldigheid Datetime datum waarop de beschermde status van de zone in werking treedt
eindGeldigheid Datetime datum waarop de beschermde status van de zone is afgevoerd
redengevendeOmschrijving String de publieke, historische omschrijvng, behorend bij het besluit
geometrie Geometry geometrische beschrijving van een object

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
beginGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
beginGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
beginGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
beginGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
beginGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
beginGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
beginGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
beginGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
datumActueelTot yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
datumActueelTot[lt] None Test op kleiner dan (<).
datumActueelTot[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
datumActueelTot[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
datumActueelTot[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
datumActueelTot[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
datumActueelTot[gt] None Test op groter dan (>).
datumActueelTot[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
eindGeldigheid yyyy-mm-dd of yyyy-mm-ddThh:mm[:ss[.ms]] Test op exacte waarde (==)
eindGeldigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
eindGeldigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
eindGeldigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eindGeldigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eindGeldigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eindGeldigheid[gt] None Test op groter dan (>).
eindGeldigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
redengevendeOmschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
redengevendeOmschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
redengevendeOmschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
redengevendeOmschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
redengevendeOmschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
redengevendeOmschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).