loopfietsnetwerk WFS

Topologisch consistent netwerk bedoeld voor het uitvoeren van ruimtelijke netwerkanalyses in het gemeentelijke domein

Keywords: wfs, amsterdam, datapunt

Provider: Gemeente Amsterdam

Contact: Onderzoek, Informatie en Statistiek

Using This WFS

Add the following URL to your GIS application:

https://api.data.amsterdam.nl/v1/wfs/loopfietsnetwerk/

Possible values for ?embed=... or ?expand=...:

Add multiple values by separating them with a comma, e.g:

https://api.data.amsterdam.nl/v1/wfs/loopfietsnetwerk/?embed=end_node,start_node

WFS Feature Types

Edges

Formats: GML, GML 3.2.1, GeoJSON, geojson, CSV

Fields:

id integer uniek identificerend kenmerk edge
wegklasse string wegklasse afkomstig uit Openstreetmap, IMGEO en Amsterdam specifieke wegklassen
hoogteniveau integer relatieve hoogteligging, maaiveld=0, zwevende delen >0 , ondergrondse delen <0
straatnaam string onofficiele straatnaam uit Openstreetmap
indicatie_voet_fiets boolean indicatie of edge gebruikt kan worden voor modaliteit voetgangers en fietsers
indicatie_brug boolean indicatie of de edge onderdeel is van een brug
indicatie_tunnel boolean indicatie of de edge onderdeel is van een tunnel
indicatie_ov_bus boolean indicatie of de edge onderdeel is van een OV-baan voor busverkeer
indicatie_spoor boolean indicatie of de edge onderdeel is van een spoorbaan
indicatie_toegankelijkheid boolean indicatie of de edge toegankelijk is voor voetgangers. bron: OSM
type_veer_route string typering vervoer over water
minimum_breedte double minimale afgeleide breedte uit BGT voetpad
maximum_breedte double maximale afgeleide breedte uit BGT voetpad
gewogen_gemiddelde_breedte double gewogen gemiddelde afgeleide breedte uit BGT voetpad. Weging is op basis van lengte
weight double standaard gewicht, gebaseerd op de werkelijke lengte van de edge of aslijn
maximum_snelheid double maximum snelheid voor gemotoriseerd verkeer. bron: OSM
start_node_id integer startpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
end_node_id integer eindpunt van de edge, is gerelateerd aan de node
datum_extractie date datum creatie dataset
geometrie gml:CurvePropertyType

Nodespoi

Formats: GML, GML 3.2.1, GeoJSON, geojson, CSV

Fields:

node_id integer
poi_id string identificatie point of interest
poi_type string Typering point of interest
businesskey_poi string Unieke business key van de point of interest
bron_id string identificatie van object uit de bron
datum_extractie date datum creatie dataset
geometrie gml:PointPropertyType

Poiadressen

Formats: GML, GML 3.2.1, GeoJSON, geojson, CSV

Fields:

adresseerbaarobject_identificatie string unieke identificatie van de BAG verblijfsobject, ligplaats of standplaats
poi_id string unieke identificatie van de point of interest
type_adresseerbaar_object string typering van het adresseerbare object uit de BAG {verblijfsobject, ligplaats, standplaats}
status string status van het adresseerbare object indien verblijfsobject {gevormd, ingebruik-niet ingemeten, in gebruik}
gebruiksdoel string gebruiksdoel van het adresseerbare object uit de BAG
indicatie_hoofdadres boolean indicatie of het een hoofadres betreft
openbareruimte_naam string Officiƫle naam openbare ruimte conform BAG
huisnummer integer Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering
huisletter string Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken
huisnummertoevoeging string Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter
postcode string De door PostNL vastgestelde code bestaande uit 4 cijfers en 2 letters (1234AB).
woonplaats_naam string Officiƫle naam van de woonplaats
gemeente_naam string De naam van de gemeente (afkomstig van het Kadaster)
pand_identificatie string Landelijke identificerende sleutel van het pand
peil_datum date peildatum van de BAG gegevens
datum_extractie date datum creatie dataset
geometrie gml:PointPropertyType