Introductie API Keys

Het Dataplatform van de gemeente Amsterdam gaat het gebruik van een identificatie key bij het aanroepen van haar API's vanaf 1 februari 2024 verplicht stellen. Vanaf 1 februari 2024 kun je de API's van het Dataplatform niet meer zonder een key gebruiken. Vraag tijdig een key aan via dit aanvraagformulier. Doe je dit niet, dan werkt je applicatie of website vanaf 1 februari 2024 niet meer. Dit geldt voor alle API's die op deze pagina gedocumenteerd zijn.

Door de API key kunnen we contact houden met de gebruikers van onze API's. Zo kunnen we gebruikers informeren over updates. Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in het gebruik van de API's en in wie welke dataset via de API bevraagt. Ook voor dataeigenaren is dit waardevolle informatie.

Meer info:
Pagina API key aanvragen
Technische documentatie
Vragen? Mail naar dataplatform@amsterdam.nl

Endpoints

Tabellen

Functionelegebieden

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam.
naamNl String De Nederlandse naam.
soortnaam String Verdere specificatie van het type functioneel gebied.
type String Het soort functioneel gebied.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Gebouwen

Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte of door pilaren ondersteunde dakconstructie, die direct of indirect met de grond is verbonden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
naam String Naam van het gebouw.
soortnaam String Nadere specificatie van het type gebouw.
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object.
status String De staat waarin het object zich bevindt.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
hoogteklasse String De klasse van hoogte waar de bebouwing toe behoort.
hoogte Number De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP).
type String Het type gebouw, het doel waarvoor de bebouwing gebruikt wordt (gaat worden / werd).
gebruiksdoel String Huidig gebruiksdoel van een gebouw, conform de BAG classificatie voor panden.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
gebruiksdoel Tekst Test op exacte waarde (==)
gebruiksdoel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gebruiksdoel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gebruiksdoel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gebruiksdoel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gebruiksdoel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogte Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[gt] None Test op groter dan (>).
hoogte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoogteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Geografischegebieden

Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam.
naamNl String De Nederlandse naam.
type String Het soort geografisch gebied.
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Hoogtes

Virtuele objecten met informatie over de hoogte van het terrein of de diepte van het water.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
hoogte Number Hoogte van het object t.o.v. het referentievlak in meters met een nauwkeurigheid van 1 decimeter. / De diepte van het water.
referentievlak String Het referentievlak waarop de hoogte van het object gebaseerd is.
type String Het soort hoogte.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogte Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[gt] None Test op groter dan (>).
hoogte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
referentievlak Tekst Test op exacte waarde (==)
referentievlak[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
referentievlak[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
referentievlak[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
referentievlak[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
referentievlak[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Inrichtingselementen

Ruimtelijk object, punt- of lijnvormig, al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
naam String De naam van het inrichtingselement.
soortnaam String Nadere specificatie van het type inrichtingselement.
hoogteniveau Integer Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
hoogte Number De hoogte van het object (t.o.v. het maaiveld of t.o.v. NAP).
type String Het soort inrichtingselement.
nummer String Het nummer van het inrichtingselement.
breedte Integer De breedte van het object gemeten in meters.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
breedte Geheel getal Test op exacte waarde (==)
breedte[lt] None Test op kleiner dan (<).
breedte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
breedte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
breedte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedte[gt] None Test op groter dan (>).
breedte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogte Getal Test op exacte waarde (==)
hoogte[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogte[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogte[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogte[gt] None Test op groter dan (>).
hoogte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummer Tekst Test op exacte waarde (==)
nummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
soortnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
soortnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
soortnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
soortnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
soortnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
soortnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Plaatsen

Geografisch gebied gekenmerkt door een concentratie van gebouwen gebruikt voor wonen en werken.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
bebouwdeKom String Aanduiding of het gebied de bebouwde kom van een plaats omvat.
isBagWoonplaats String Aanduiding of de naam afkomstig is uit de BAG.
aantalInwoners Integer Het aantal inwoners dat in een plaats woont.
naamOfficieel String De officiële naam van de plaats.
naamFries String De Friese naam van de plaats.
naamNl String De Nederlandse naam van de plaats.
type String Het soort gebied.
geometriePunt Point puntgeometrie
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalInwoners Geheel getal Test op exacte waarde (==)
aantalInwoners[lt] None Test op kleiner dan (<).
aantalInwoners[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalInwoners[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
aantalInwoners[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
aantalInwoners[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalInwoners[gt] None Test op groter dan (>).
aantalInwoners[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bebouwdeKom Tekst Test op exacte waarde (==)
bebouwdeKom[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bebouwdeKom[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bebouwdeKom[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bebouwdeKom[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bebouwdeKom[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBagWoonplaats Tekst Test op exacte waarde (==)
isBagWoonplaats[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isBagWoonplaats[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isBagWoonplaats[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBagWoonplaats[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBagWoonplaats[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamOfficieel Tekst Test op exacte waarde (==)
naamOfficieel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamOfficieel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamOfficieel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamOfficieel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamOfficieel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Plantopografie

Ruimtelijk object dat wel gepland is, maar nog niet in uitvoering is; meestal een groot infrastructureel object.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
naam String De naam van het plan of van het geplande object.
type String Het soort plantopografie object.
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Registratievegebieden

Op basis van wet- en regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politieke/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
naamFries String De Friese naam van het registratief gebied.
naamNl String De Nederlandse naam van het registratief gebied.
naamofficieel String De officiële naam van het registratief gebied.
nummer String Het administratieve nummer van het registratief gebied.
type String Het soort administratief gebied.
geometrieVlak Multipolygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of MULTIPOLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamofficieel Tekst Test op exacte waarde (==)
naamofficieel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamofficieel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamofficieel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamofficieel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamofficieel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nummer Tekst Test op exacte waarde (==)
nummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Relief

Object dat tot doel heeft hoogteverschillen in het landschap te representeren.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
hoogteklasse String Klasse van de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld.
functie String Aanduiding of het object een geluidswerende functie heeft.
type String Het soort reliëf.
geometrieLijn Linestring lijngeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functie Tekst Test op exacte waarde (==)
functie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
functie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoogteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Relieftaluds

Bouwkundig aangelegd schuin vlak langs een weg, spoor, watergang, dijk, naar een brug of tunnel waarmee een hoogteverschil wordt overwonnen tussen bouwwerk en maaiveld.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
hoogteklasse String Klasse van de hoogte van een object ten opzichte van het maaiveld.
functie String Aanduiding of het object een geluidswerende functie heeft.
type String Het soort reliëf.
geometrieLijnHogeZijde Linestring lijngeometrie van de hoge zijde van een reliëf object.
geometrieLijnLageZijde Linestring lijngeometrie van de lage zijde van een reliëf object.

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functie Tekst Test op exacte waarde (==)
functie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
functie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijnHogeZijde GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijnLageZijde GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
hoogteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoogteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoogteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Spoorbaandelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje spoorbaan met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een spoorwegnet wordt onderscheiden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort vervoermiddel waarvoor het spoorbaandeel bestemd is.
typeInfrastructuur String Aanduiding of het object een verbinding of een kruising is.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
spoorbreedte String De breedteklasse van het spoor.
aantalSporen String Het aantal sporen van het spoorbaandeel.
vervoerfunctie String De functie waarvoor het spoor gebruikt wordt.
elektrificatie String Aanduiding of het spoorbaandeel geëlektrificeerd is of niet.
brugnaam String De naam van een spoorbrug.
tunnelnaam String Naam van een spoortunnel.
baanvaknaam String De naam van het baanvak waarin het spoorbaandeel zich bevind.
status String Het hoogteniveau van het object
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
geometrieLijn Linestring lijngeometrie
geometriePunt Point puntgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aantalSporen Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalSporen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalSporen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalSporen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalSporen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalSporen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
baanvaknaam Tekst Test op exacte waarde (==)
baanvaknaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
baanvaknaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
baanvaknaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
baanvaknaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
baanvaknaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brugnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brugnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brugnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brugnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brugnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brugnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
elektrificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
elektrificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
elektrificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
elektrificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
elektrificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
elektrificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
spoorbreedte Tekst Test op exacte waarde (==)
spoorbreedte[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
spoorbreedte[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
spoorbreedte[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
spoorbreedte[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
spoorbreedte[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeInfrastructuur Tekst Test op exacte waarde (==)
typeInfrastructuur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeInfrastructuur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeInfrastructuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeInfrastructuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeInfrastructuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vervoerfunctie Tekst Test op exacte waarde (==)
vervoerfunctie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vervoerfunctie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vervoerfunctie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vervoerfunctie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vervoerfunctie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Terreinen

Zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde een van de andere opdelende ruimtelijke objecten (wegdeel of waterdeel).

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
type String De gebruiksbestemming van het terrein.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
voorkomen String Aanduiding dat er riet op het terrein voorkomt of dat het drassig/moerassig is.
naam String De naam van het terrein.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
voorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Waterdelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
type String Het type water.
breedteklasse String De breedte van het water ingedeeld in klassen.
hoofdafwatering String Aanduiding of het water deel uitmaakt van het hoofdafwateringspatroon (het stelsel van waterlopen in gebruik als primaire afvoermogelijkheid van overtollig oppervlaktewater c.q. aanvoermogelijkheid bij een tekort aan oppervlaktewater, plus bijbehorende kunstwerken).
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
functie String De functie van het water.
voorkomen String Aanduiding dat er riet op het waterdeel voorkomt.
getijdeInvloed String Aanduiding of het water getijdeinvloed heeft.
vaarwegklasse String CEMT klasses van vaarwegen, welke gebaseerd zijn op de afmetingen en laadvermogen van standaardschepen en duwstellen voor de binnen- en riviervaart in West-Europa. De klasses I t/m VII zijn in 1992 bepaald door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.). Naderhand is klasse 0 (vaarwegen kleiner dan die van klasse I) daaraan toegevoegd. Klasse VII komt in Nederland niet voor.
naamNl String De Nederlandse naam van het water.
naamFries String De Friese naam van het water.
naamOfficieel String De officiële naam van het water.
isBagNaam String Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG.
sluisnaam String De naam van de sluis.
brugnaam String De naam van een brug.
hoogteniveau Integer Het hoogteniveau van het object
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie
geometriePunt Point puntgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
breedteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
breedteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
breedteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
breedteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
breedteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
breedteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brugnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brugnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brugnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brugnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brugnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brugnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
functie Tekst Test op exacte waarde (==)
functie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
functie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
functie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
functie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
functie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
getijdeInvloed Tekst Test op exacte waarde (==)
getijdeInvloed[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
getijdeInvloed[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
getijdeInvloed[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
getijdeInvloed[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
getijdeInvloed[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdafwatering Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdafwatering[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdafwatering[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdafwatering[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdafwatering[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdafwatering[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBagNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
isBagNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isBagNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isBagNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBagNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBagNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamFries Tekst Test op exacte waarde (==)
naamFries[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamFries[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamFries[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamFries[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamFries[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamNl Tekst Test op exacte waarde (==)
naamNl[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamNl[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamNl[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamNl[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamNl[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naamOfficieel Tekst Test op exacte waarde (==)
naamOfficieel[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naamOfficieel[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naamOfficieel[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naamOfficieel[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naamOfficieel[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sluisnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
sluisnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sluisnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sluisnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sluisnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sluisnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
vaarwegklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
vaarwegklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
vaarwegklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
vaarwegklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
vaarwegklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
vaarwegklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
voorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
voorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
voorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
voorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
voorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
voorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Wegdeelhartlijnen

De 'hartgeometrie' van wegdelen

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
typeInfrastructuur String Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of een overig verkeersgebied is.
type String Het type weg.
hoofdverkeersgebruik String Soort verkeer waarvoor een weg bestemd is.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
verhardingsbreedteklasse String De breedte van de verharding ingedeeld in klassen.
gescheidenRijbaan String Aanduiding of het object onderdeel uitmaakt van een weg met gescheiden rijbanen.
verhardingstype String Het type verharding van een wegdeel.
aantalRijstroken String Het aantal onderverdelingen van een wegdeel d.m.v. strepen, verschil in verharding of kleur.
naam String De naam van het wegdeel.
isBagNaam String Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG.
aWegnummer String Nummering van de rijkswegen (autosnelwegen en autowegen) behorende tot het nationale wegenstelsel.
nWegnummer String Nummering van de provinciale wegen behorende tot het nationale wegenstelsel en nummering van rijkswegen die nog niet de status van autosnelweg hebben.
eWegnummer String Nummering van rijkswegen behorende tot het stelsel van europese doorgaande routes.
sWegnummer String Nummering van secundaire wegen behorende tot het provinciale wegenstelsel.
afritnummer String Afritnummering op autosnelweg en hoofdweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
afritnaam String Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
knooppuntnaam String Naam van een knooppunt.
brugnaam String De naam van een brug.
tunnelnaam String Naam van een tunnel.
status String De staat waarin het object zich bevindt.
hoogteniveau Integer Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
geometrieLijn Linestring lijngeometrie
geometriePunt Point puntgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
aWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalRijstroken Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalRijstroken[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalRijstroken[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalRijstroken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalRijstroken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalRijstroken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afritnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afritnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afritnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afritnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afritnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afritnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afritnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
afritnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afritnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afritnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afritnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afritnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brugnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brugnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brugnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brugnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brugnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brugnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
eWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gescheidenRijbaan Tekst Test op exacte waarde (==)
gescheidenRijbaan[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gescheidenRijbaan[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gescheidenRijbaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gescheidenRijbaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gescheidenRijbaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdverkeersgebruik Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdverkeersgebruik[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdverkeersgebruik[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdverkeersgebruik[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdverkeersgebruik[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdverkeersgebruik[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBagNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
isBagNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isBagNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isBagNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBagNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBagNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knooppuntnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
knooppuntnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
knooppuntnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knooppuntnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knooppuntnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knooppuntnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
nWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
sWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeInfrastructuur Tekst Test op exacte waarde (==)
typeInfrastructuur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeInfrastructuur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeInfrastructuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeInfrastructuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeInfrastructuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verhardingsbreedteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
verhardingsbreedteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verhardingsbreedteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verhardingsbreedteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verhardingsbreedteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verhardingsbreedteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verhardingstype Tekst Test op exacte waarde (==)
verhardingstype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verhardingstype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verhardingstype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verhardingstype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verhardingstype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Wegdelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land. Hieronder wordt het gehele weglichaam begrepen (incl. rijstroken, trottoirs, bermen, etc.).

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De unieke identiteit van het geo-object.
bronactualiteit Date De actualiteit van de gebruikte bron.
bronbeschrijving String De beschrijving van de gebruikte bron.
bronnauwkeurigheid Number De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
brontype String Het type van de gebruikte bron.
objectBeginTijd Date Tijdstip waarop het object ontstaan is.
tijdstipRegistratie Date Tijdstip waarop een versie van het object ontstaan is.
visualisatieCode Integer Code voor het visualiseren van het object.
tdnCode Integer Code die het object in TOP10vector had.
mutatietype Integer Het soort mutatie dat een object als laatste ondergaan heeft.
geometrie Geometry geometrie
typeInfrastructuur String Aanduiding of het object een verbinding, een kruising of een overig verkeersgebied is.
type String Het type weg.
hoofdverkeersgebruik String Soort verkeer waarvoor een weg bestemd is.
fysiekVoorkomen String De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
verhardingsbreedteklasse String De breedte van de verharding ingedeeld in klassen.
gescheidenRijbaan String Aanduiding of het object onderdeel uitmaakt van een weg met gescheiden rijbanen.
verhardingstype String Het type verharding van een wegdeel.
aantalRijstroken String Het aantal onderverdelingen van een wegdeel d.m.v. strepen, verschil in verharding of kleur.
naam String De naam van het wegdeel.
isBagNaam String Aanduiding of de naam geverifieerd is met de BAG.
aWegnummer String Nummering van de rijkswegen (autosnelwegen en autowegen) behorende tot het nationale wegenstelsel.
nWegnummer String Nummering van de provinciale wegen behorende tot het nationale wegenstelsel en nummering van rijkswegen die nog niet de status van autosnelweg hebben.
eWegnummer String Nummering van rijkswegen behorende tot het stelsel van europese doorgaande routes.
sWegnummer String Nummering van secundaire wegen behorende tot het provinciale wegenstelsel.
afritnummer String Afritnummering op autosnelweg en hoofdweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
afritnaam String Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
knooppuntnaam String Naam van een knooppunt.
brugnaam String De naam van een brug.
tunnelnaam String Naam van een tunnel.
status String De staat waarin het object zich bevindt.
hoogteniveau Integer Met het hoogteniveau wordt de relatieve hoogte van het geo-object weergegeven. Zo kan worden bepaald op welke wijze geo-objecten elkaar kruisen.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie
geometrieLijn Linestring lijngeometrie
geometriePunt Point puntgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
aWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
aWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
aantalRijstroken Tekst Test op exacte waarde (==)
aantalRijstroken[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
aantalRijstroken[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
aantalRijstroken[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
aantalRijstroken[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
aantalRijstroken[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afritnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
afritnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afritnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afritnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afritnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afritnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
afritnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
afritnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
afritnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
afritnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
afritnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
afritnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronactualiteit yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
bronactualiteit[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronactualiteit[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronactualiteit[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronactualiteit[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronactualiteit[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronactualiteit[gt] None Test op groter dan (>).
bronactualiteit[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronbeschrijving Tekst Test op exacte waarde (==)
bronbeschrijving[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
bronbeschrijving[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
bronbeschrijving[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronbeschrijving[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronbeschrijving[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
bronnauwkeurigheid Getal Test op exacte waarde (==)
bronnauwkeurigheid[lt] None Test op kleiner dan (<).
bronnauwkeurigheid[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
bronnauwkeurigheid[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
bronnauwkeurigheid[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
bronnauwkeurigheid[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
bronnauwkeurigheid[gt] None Test op groter dan (>).
bronnauwkeurigheid[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brontype Tekst Test op exacte waarde (==)
brontype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brontype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brontype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brontype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brontype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
brugnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
brugnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
brugnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
brugnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
brugnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
brugnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
eWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
eWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
eWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
eWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
eWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
eWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
fysiekVoorkomen Tekst Test op exacte waarde (==)
fysiekVoorkomen[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
fysiekVoorkomen[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
fysiekVoorkomen[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
fysiekVoorkomen[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
fysiekVoorkomen[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieLijn GeoJSON of LINESTRING(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometriePunt GeoJSON of POINT(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
gescheidenRijbaan Tekst Test op exacte waarde (==)
gescheidenRijbaan[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
gescheidenRijbaan[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
gescheidenRijbaan[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
gescheidenRijbaan[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
gescheidenRijbaan[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoofdverkeersgebruik Tekst Test op exacte waarde (==)
hoofdverkeersgebruik[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
hoofdverkeersgebruik[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
hoofdverkeersgebruik[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoofdverkeersgebruik[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoofdverkeersgebruik[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
hoogteniveau Geheel getal Test op exacte waarde (==)
hoogteniveau[lt] None Test op kleiner dan (<).
hoogteniveau[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
hoogteniveau[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
hoogteniveau[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
hoogteniveau[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
hoogteniveau[gt] None Test op groter dan (>).
hoogteniveau[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
isBagNaam Tekst Test op exacte waarde (==)
isBagNaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
isBagNaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
isBagNaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
isBagNaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
isBagNaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
knooppuntnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
knooppuntnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
knooppuntnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
knooppuntnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
knooppuntnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
knooppuntnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
mutatietype Geheel getal Test op exacte waarde (==)
mutatietype[lt] None Test op kleiner dan (<).
mutatietype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
mutatietype[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
mutatietype[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
mutatietype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
mutatietype[gt] None Test op groter dan (>).
mutatietype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
nWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
nWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
nWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
nWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
nWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
nWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
naam Tekst Test op exacte waarde (==)
naam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
naam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
naam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
naam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
naam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
objectBeginTijd yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
objectBeginTijd[lt] None Test op kleiner dan (<).
objectBeginTijd[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
objectBeginTijd[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
objectBeginTijd[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
objectBeginTijd[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
objectBeginTijd[gt] None Test op groter dan (>).
objectBeginTijd[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
sWegnummer Tekst Test op exacte waarde (==)
sWegnummer[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
sWegnummer[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
sWegnummer[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
sWegnummer[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
sWegnummer[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
status Tekst Test op exacte waarde (==)
status[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
status[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
status[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
status[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
status[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tdnCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
tdnCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
tdnCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tdnCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tdnCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tdnCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tdnCode[gt] None Test op groter dan (>).
tdnCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tijdstipRegistratie yyyy-mm-dd Test op exacte waarde (==)
tijdstipRegistratie[lt] None Test op kleiner dan (<).
tijdstipRegistratie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tijdstipRegistratie[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
tijdstipRegistratie[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
tijdstipRegistratie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tijdstipRegistratie[gt] None Test op groter dan (>).
tijdstipRegistratie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
tunnelnaam Tekst Test op exacte waarde (==)
tunnelnaam[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
tunnelnaam[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
tunnelnaam[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
tunnelnaam[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
tunnelnaam[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
typeInfrastructuur Tekst Test op exacte waarde (==)
typeInfrastructuur[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
typeInfrastructuur[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
typeInfrastructuur[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
typeInfrastructuur[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
typeInfrastructuur[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verhardingsbreedteklasse Tekst Test op exacte waarde (==)
verhardingsbreedteklasse[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verhardingsbreedteklasse[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verhardingsbreedteklasse[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verhardingsbreedteklasse[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verhardingsbreedteklasse[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
verhardingstype Tekst Test op exacte waarde (==)
verhardingstype[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
verhardingstype[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
verhardingstype[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
verhardingstype[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
verhardingstype[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
visualisatieCode Geheel getal Test op exacte waarde (==)
visualisatieCode[lt] None Test op kleiner dan (<).
visualisatieCode[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
visualisatieCode[lte] None Test op kleiner dan of gelijk (<=).
visualisatieCode[gte] None Test op groter dan of gelijk (>=).
visualisatieCode[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
visualisatieCode[gt] None Test op groter dan (>).
visualisatieCode[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Pluslabels

Amsterdamse plusinformatie: labels. Dit zijn teksten, omgezet naar vlakken zodat de positie en weergave van de originele teksten intact blijft

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De identiteit van het geo-object; in dit geval een 'teller'.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort label.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).

Plusterreinen

Amsterdamse plusinformatie: terreinen.

De volgende velden zijn beschikbaar:

Veldnaam Type Identifier Omschrijving
identificatie String De identiteit van het geo-object; in dit geval een 'teller'.
geometrie Geometry geometrie
type String Het soort gebied.
geometrieVlak Polygon vlakgeometrie

De volgende query-parameters zijn te gebruiken:

Parameter Autorisatie Mogelijke waarden Werking
geometrie GeoJSON of GEOMETRY(x y ...) Test op exacte waarde (==)
geometrieVlak GeoJSON of POLYGON(x y ...) Test op exacte waarde (==)
identificatie Tekst Test op exacte waarde (==)
identificatie[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
identificatie[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
identificatie[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
identificatie[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
identificatie[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).
type Tekst Test op exacte waarde (==)
type[isempty] true of false Test of de waarde leeg is (== '' / != '')
type[like] Tekst met jokertekens (* en ?). Test op gedeelte van tekst.
type[isnull] true of false Test op ontbrekende waarden (IS NULL / IS NOT NULL).
type[in] Lijst van waarden Test of de waarde overeenkomst met 1 van de opties (IN).
type[not] None Test of waarde niet overeenkomt (!=).